nieuws

Plan voor wegverhuur valt verkeerd

bouwbreed Premium

De plannen van de Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken Steve Stevaert om op te knappen wegen per vierkante meter aan de betrokken aannemers te verhuren, zijn in Vlaanderen met gemengde gevoelens ontvangen. De wegenbouwers en -herstellers vinden het geen goed plan. Het is te duur en juridisch niet haalbaar.

Stevaert vindt het niet langer aanvaardbaar dat aannemers gedurende langere tijd wegwerk stilleggen, omdat ze tegelijkertijd op een andere plaats werk uitvoeren. Ook wil de minister een einde maken aan de praktijk dat aannemers zichzelf een veel te ruime uitvoeringstermijn voor wegenwerken toekennen. Het kan volgens Stevaert ook niet langer door de beugel dat aannemers bij de aanvang van een werk naar hartenlust straten openbreken, die pas na weken of maanden aan de beurt zijn. Hij stelt voor om op te knappen wegen per vierkante meter te verhuren. Aannemers moeten dan wel haast maken met de uitvoering van de herstelwerkzaamheden.

Vindingrijk

Voor het eerste bezwaar van de sector valt wel wat te zeggen. De aannemers zullen immers niet nalaten de huurprijs op de een of andere manier door te berekenen in hun offertes. Daarvoor zijn ze vindingrijk genoeg.

Dat het plan van Stevaert juridisch niet haalbaar zou zijn, is echter complete onzin. In een land als Belgie – en Vlaanderen heeft de slechte gewoonten van de federale staat niet afgezworen – waar juridische bezwaren geregeld door de overheid zelf uit de weg worden geruimd door eenvoudigweg de wet te veranderen, gaat het tweede bezwaar van de sector (helaas) niet op.

Minister Stevaert staat bekend als een doordouwer. Dat bewees hij in de vorige Vlaamse regering waar hij de illegale woningbouw te vuur en te zwaard bestreed, hetgeen hem de bijnaam ‘sloopminister’ opleverde. Met zijn plan voor een huurformule voor snellere uitvoering van wegenwerken wil Stevaert een eind maken aan de hardnekkig ingeburgerde praktijk bij veel aannemers van wegenwerken, om de uitvoeringstermijn van deze werken zo lang mogelijk te rekken. Dat gebeurt inderdaad – zoals elke weggebruiker kan constateren – op vrij grote schaal, ten koste van de verkeersveiligheid en op kosten van de belastingbetalers.

Mentaliteit

Tegen deze achtergrond is het plan van Stevaert zo gek nog niet. Maar de minister bestrijdt in feite met zijn plan alleen een symptoom en een bepaalde mentaliteit. Hij heeft te weinig oog voor andere belangrijke oorzaken, zoals de vaak totaal ontoereikende voorbereiding bij wegenwerken: opdrachtgevers die van elkaar niet weten wat ze doen, het ontbreken van voorafgaand bodemonderzoek waardoor tijdens de uitvoering van de werken vervelende verrassingen kunnen optreden, het gebruik van verkeerde materialen enzovoorts.

Het voorstel van de Vlaamse aannemersbond (VCB) is de moeite van het overwegen waard. Als alternatief voor de huurformule, stelt de bond voor de boeteclausules van de aannemingsvoorwaarden voor laattijdige uitvoering van opdrachten te combineren met een beloningssysteem voor snellere uitvoering van de werken als contractueel overeengekomen.

De vraag is echter of aannemers, die bepaalde wegenwerken met vertraging uitvoeren omdat ze elders ook aan de slag zijn, zich eigenlijk wel interesseren voor een dergelijke bonus. Waarom zouden ze zich plotseling gaan haasten, wanneer ze op hun klassieke manier van werken meer geld kunnen verdienen dan deze bonus ooit kan opbrengen?

Jan Schils,

correspondent Cobouw

Reageer op dit artikel