nieuws

Nieuwe cao voor architectenbureaus ‘gematigd’

bouwbreed Premium

amsterdam – Voor de ongeveer tienduizend werknemers bij architectenbureaus hebben de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en de werknemersorganisaties een eenjarige cao afgesloten.

De nieuwe cao voorziet, in de periode tot maart 2000, in een salarisverhoging van 2,6 procent direct plus nog eens 0,4 procent per januari 2000.

Dat komt overeen met de door het Centraal Planbureau voorspelde gemiddelde loonstijging, en ligt ruim beneden de inzet van de Dienstenbond CNV (3,25 procent) en FNV Bondgenoten (4,5 procent).

Loonmatiging

De Bond van Nederlandse Architecten noemt het percentage “de uitkomst van het streven naar loonmatiging vanwege de matige rentabiliteit in de branche en de tendens naar loonsverhoging gezien de krapte op de arbeidsmarkt”.

Andere onderdelen van de nieuwe cao zijn een verhoging van de werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering en een deelakkoord over een ‘cao a la carte’. Gezamenlijk zal worden onderzocht wat de juridische, financiele en fiscale gevolgen zijn van een mogelijke flexibilisering en individualisering van de arbeidsvoorwaarden.

Reageer op dit artikel