nieuws

Meer landbouwgrond voor Groene Hart

bouwbreed

gouda – Het ministerie van VROM wil de aanleg van nieuwe landbouwgrond in het Groene Hart in de nabije toekomst weer toestaan. Voorwaarde is wel dat met de aanleg de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbetert. Dat blijkt uit het Ontwikkelingsprogramma Nationaal Landschap Groene Hart van het ministerie.

De maatregel biedt met name uitkomst voor de agrariers in het Groene Hart, het gebied waar de gemeentelijke bestemmingsplannen paal en perk stellen aan uitbreiding van landbouwgrond buiten bestaande bebouwingsgrenzen. Ook het plaatsen van niet al te grote bouwwerken in hetzelfde gebied is weer mogelijk mits het een verbetering inhoudt van de agrarische, recreatieve, toeristische of cultuurhistorische functies van het Groene Hart. (anp)

Reageer op dit artikel