nieuws

Landelijk OLS-netwerk voorlopig niet aan de orde

bouwbreed Premium

den haag – De kosten van een landelijk dekkend ondergronds logistiek systeem (OLS) zijn zo hoog, dat dit op afzienbare termijn niet aan de orde is. Losse stedelijke netwerken daarentegen kunnen wel, al zal de overheid financieel moeten bijdragen.

Dit zijn de voorlopige conclusies van de Interdepartementale Projectgroep Ondergronds Transport (IPOT) in de tweede voortgangsrapportage. Volgens het rapport kan een stedelijk OLS in theorie een marktaandeel van 50 tot 70 procent van het vervoer in binnensteden halen.

De IPOT constateert dat de investeringskosten van een ondergronds logistiek systeem erg hoog zijn. “Zonder (financiele) participatie van de overheid lijkt een levensvatbaar OLS onhaalbaar”, schrijft de projectgroep.

Voor OLS-Utrecht is gekeken naar varianten met verschillende buisdiameters. De kleine maat kan 36 procent van het goederenvervoer van de weg overnemen, de grote 75 procent. In beide gevallen zou een overslagcentrum ten westen van Utrecht moeten komen.

Van daaruit moet dan een dubbel buizensysteem komen van circa zes kilometer voor het bevoorraden van het centrum en van Leidsche Rijn. Inclusief drie outlets in het centrum en een in Leidsche Rijn komt de investering op zo’n 200 miljoen gulden. Dit alles brengt de IPOT tot de conclusie dat profijtelijke exploitatie mogelijk lijkt.

De OLS-Leiden is goedkoper. Deze kan voor circa 100 miljoen gulden worden aangelegd. Maar er zijn te weinig baten om het systeem rendabel te maken.

In het gebied van het knooppunt Arnhem-Nijmegen ligt de zaak nog gecompliceerder. De meeste milieu- en maatschappelijke winst wordt behaald als het systeem wordt uitgebreid tot een regionaal netwerk. Dat is slechts mogelijk als er een landelijk netwerk is.

Voor de OLS-Zuid-Limburg ten slotte zijn de kansen gering.

Reageer op dit artikel