nieuws

Kamers willen snelle doorgaande wegen

bouwbreed Premium

den haag – Doorgaand verkeer en regionaal verkeer moeten van elkaar worden gescheiden. De snelwegen voor het lange-afstandsverkeer moeten minder afslagen krijgen en het onderliggende wegennet moet aanzienlijk worden verbeterd om een hogere capaciteit aan te kunnen.

Dit schrijven de Kamers van Koophandel Amsterdam, Haaglanden, Rijnland, Rotterdam en Utrecht in hun gisteren gepresenteerde notitie Doorstart voor de Randstad. Het rapport moet worden gezien als een bereikbaarheidsvisie. De Kamers leveren er hun bijdrage mee voor de discussies over de Vijfde nota voor de ruimtelijke ordening en het Nationaal Verkeers en Vervoers Plan.

Zakelijk verkeer en goederenvervoer krijgen, als het aan de Kamers ligt, de hoogste prioriteit. Het is volgens de notitie met name dit verkeer dat het hoofdwegennet moet kunnen benutten als doorgaande route. Door het aantal op- en afritten te beperken kan worden voorkomen dat regionaal of zelfs stedelijk verkeer zich hiermee mengt en voor opstoppingen zorgt.

Als de overheid de ideeen overneemt zijn forse investeringen nodig in het onderliggende wegennet. Provinciale wegen zijn juist voorzien van verkeersbelemmerende maatregelen.

Het woon-werkverkeer wordt niet onder het zakelijk verkeer begrepen. De Kamers vinden dat forensen het openbaar vervoer moeten nemen. Zij realiseren zich dat het roer om moet. Nog meer dan nu al het geval is, zal bij investeringen de nadruk moeten liggen op het openbaar vervoer, ook al ontbreekt in de Randstad de ‘massa’ die nodig is om voorzieningen op dit gebied rendabel te maken. “Duidelijk is dat het veel geld gaat kosten, ook op de lange duur. Maar het betreft een verantwoorde investering in een duurzame bereikbaarheid, die voldoende economische vruchten afwerpt. Dan maar verantwoord onrendabel investeren!”, staat in de nota.

Randstadshuttle

Behalve het wegverkeer moet volgens de Kamers van Koophandel ook het railverkeer worden opgesplitst in landelijke (doorgaande) lijnen en regionale diensten. Daarvoor zijn overal in de Randstad spoorwegen nodig met vier banen. Op de langere termijn moet er volgens de Kamers een zeer snelle Randstadshuttle komen, die de grootstedelijke gebieden met elkaar verbindt. Dat kan bij voorbeeld een magneetzweefbaan zijn.

Reageer op dit artikel