nieuws

Kamer van Koophandel laakt verkeersbelemmeringen

bouwbreed

DOETINCHEM – De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland ageert tegen plannen van Achterhoekse gemeenten om snelheidsremmende maatregelen te nemen. Volgens de Kamer wordt daardoor de bereikbaarheid van bedrijven ernstig belemmerd. Enkele signalen van bedrijven hebben de Kamer reeds bereikt.

In het kader van het project Duurzaam Veilig grijpen gemeenten rijkssubsidie aan om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal slachtoffers terug te dringen. Voor doorgaande wegen bestaan er plannen om de maximumsnelheid terug te brengen tot zestig en zelfs dertig kilometer per uur. Ook willen gemeenten op grote schaal verkeersdrempels en andere snelheidsremmers aanleggen.

Volgens regiosecretaris J. Ordelman nemen gemeenten te pas en te onpas snelheidsremmende maatregelen. “Talrijke gemeenten in de Achterhoek denken na over hoe ze de snelheid kunnen terugdringen, zonder daarbij rekening te houden met een goede hoofdwegenstructuur. Want daar ontbreekt het aan in de Achterhoek. Hoofd- en bijwegen zijn nauwelijks van elkaar gescheiden. Bovendien ontbreken er rondwegen, waardoor de doorstroming van het verkeer ernstig wordt belemmerd. De infrastructuur is hier vrij kleinschalig en erg versnipperd.”

Reageer op dit artikel