nieuws

Italiaanse snelwegen deels geprivatiseerd

bouwbreed

rome – Zo’n twintig miljard gulden is ervoor nodig om de Italiaanse tolwegen tussen nu en 2009 op peil te krijgen. Dit heeft de directeur van de Societa Autostrade, Giancarlo Elia Valoria, bekend gemaakt. Het geld moet grotendeels van investeerders komen.

Ongeveer twaalf miljard gulden is gereserveerd voor het opheffen van knelpunten langs de Autostrade del Sole, de weg tussen Napels en Milaan. De overige acht miljard heeft betrekking op onderhoud.

Valoria benadrukte nogmaals de noodzaak om de verkeersstromen vloeiender te laten verlopen. De files op de Italiaanse wegen kosten jaarlijks alleen al achttien miljard gulden door tijdverlies, bedorven goederen en extra brandstofgebruik. Daar komen de schadeposten door de vele ongelukken nog bij.

De Italiaanse tolwegen vormden afgelopen zomer een complete chaos.

Benetton

Het werd de directie van de Societa Autostrade steeds duidelijker dat de bedragen voor onderhoud en projecten niet meer op te brengen zijn op basis van reguliere heffingen. Om die reden wordt een aantal projecten gerealiseerd met private gelden.

Het aantal geinteresseerden is hoger dan verwacht. Mogelijke investeerders zijn Benetton, Blutel, Unicredito, Guidi en de bank van Turijn. Voorlopig zijn bij de privatisering twaalfhonderd investeerders betrokken. De komende drie jaar brengen zij gezamenlijk 3,5 miljard gulden op.

De trajecten die nog voor 2009 worden gerealiseerd, liggen vooral op het vlak van wegverbredingen. Dit geldt voor de wegen tussen Florence, Bologna en Modena en voor de weg tussen Rome en Florence. De dertig kilometer lange toegangsweg naar het nieuwe vliegveld Malpensa krijgt twee vluchtstroken. Voor de werkzaamheden aan de weg naar het vliegveld was aanvankelijk twee jaar uitgetrokken, met een begroting van 120 miljoen gulden. Directeur Valori streeft ernaar de uitbreiding van het wegennet rondom Malpensa binnen zes maanden te realiseren, zodat in elk geval de chaos in dat deel van het land wordt ingedamd.

Reageer op dit artikel