nieuws

IJsbaan Breda stap dichterbij

bouwbreed

breda – De aanleg van de ijsbaan aan de Terheijdenseweg in Breda is een fase verder. Uit een recent onderzoek in opdracht van de commissie Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn blijken de totale stichtingskosten uit te komen op 14,3 miljoen gulden. De commissie bespreekt op 1 september de resultaten.

Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van een voorlopig programma van eisen. De kosten vallen 2,6 miljoen gulden hoger uit dan was berekend op basis van een globaal progamma, dat na overleg met de betrokken belangenverenigingen enigszins werd aangepast.

De meerkosten zitten hem vooral in het hekwerk rondom de baan, dat niet alleen als afrastering maar ook als windvang dient. Ook de grondkosten vallen hoger uit, omdat de grond bouwrijp moet worden gemaakt en bovendien verontreinigd is.

De gemeente formuleert binnenkort de voorwaarden voor de bouw en exploiatie van de ijsbaan. Eind september zullen marktpartijen worden benaderd om een economisch aanbod te doen. Het streven is om voorjaar 2000 met de bouw te beginnen.

De niet overdekte, vierhonderd vierkante meter grote kunstijsbaan komt in de nabijheid van diverse andere sportcomplexen te liggen.

Reageer op dit artikel