nieuws

Hoe haal ik het meeste uit mijn afkoopsom?

bouwbreed

De kantonrechter heeft op verzoek van uw werkgever de arbeidsovereenkomst ontbonden. Uw werkgever moet u na een arbeidsverleden van vijftien jaar een afkoopsom van 300.000 gulden betalen. Hoe pak ik dit fiscaal voordelig aan?

Om fiscaal zo gunstig mogelijk af te rekenen kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

ù direct afrekenen; ù koopsom-lijfrente; ù beleggings-bv; ù eigen onderneming.

Direct afrekenen

Als u besluit de afkoopsom van 300.000 gulden bruto te incasseren, moet uw voormalige werkgever daarover loonbelasting inhouden en afdragen. Dat kost u uiteindelijk 45 procent belasting. U incasseert netto 165.000 gulden waarmee u kunt doen wat u wilt. U heeft recht op een ww-uitkering om in uw levensonderhoud te voorzien, maar dat is afhankelijk van wat u verder van plan bent. Gaat u een nieuw dienstverband zoeken of gaat u zelfstandig activiteiten ontwikkelen die inkomsten opleveren?

Koopsom-lijfrente

Stel dat u geen zin heeft om direct met de fiscus over de afkoopsom af te rekenen. Bovendien heeft u in het verleden een breuk in de opbouw van uw pensioen opgelopen. Dan kunt u ervoor kiezen uw oudedagsvoorziening te verbeteren. Uw voormalig werkgever moet de afkoopsom van 300.000 gulden rechtstreeks – zonder dat u de beschikkingsmacht er over heeft gehad – overmaken naar een levensverzekeringsmaatschappij. In de toekomst gaat u vanaf bijvoorbeeld uw 60e of 65e jaar daaruit een periodieke uitkering ontvangen. U kunt met de verzekeraar allerlei afspraken maken of het geld met of zonder risico’s moet worden belegd. Met of zonder een gegarandeerd eindkapitaal. Of u een overbruggingsuitkering wenst gedurende een bepaalde periode, of een levenslange uitkering. De uitkeringen zijn te zijner tijd belast, na uw 65e jaar in de eerste twee schijven (sinds 1999) tot maximaal 19,15 procent. Maar indien u vanaf uw 65e nog andere belaste uitkeringen gaat ontvangen, moet u rekening houden met het progressie-effect in de belastingen.

Beleggings-bv

U kunt ook kiezen voor het laten storten van de afkoopsom in een bv. Die bv moet u zelf oprichten met een minimum aandelenkapitaal van 40.000 gulden. Uw voormalig werkgever stort de afkoopsom van 300.000 gulden rechtstreeks bij uw bv. Dat moet vooraf door de fiscus worden goedgekeurd. Vervolgens claimt u bij uw bv – net als bij de externe verzekeraar – een toekomstige periodieke lijfrente-uitkering. Zo’n lijfrenteovereenkomst moet u schriftelijk overeenkomen met uw bv. De bv mag de afkoopsom niet naar het buitenland overhevelen. De bv verplicht zich vanaf een ingangsdatum in de toekomst aan u een lijfrente-uitkering te verstrekken en bovendien moet vastliggen wie de begunstigden zijn bij uw overlijden.

Tevens blijft nu het kapitaal van in totaal 340.000 gulden voor u beschikbaar binnen uw bv. Dit kapitaal kunt u bijvoorbeeld beleggen op de beurs of in onroerend goed, om zodoende uw toekomstige lijfrente-uitkeringen te financieren. Dat maakt u zelf uit. Beleggen op de beurs brengt in het algemeen risico met zich mee. U kunt ook een deel vastzetten op spaardeposito, zonder risico. Maar dat rendement is vaak lager dan wat u bij een verzekeraar krijgt. De bv brengt ook verplichtingen met zich mee, zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting en een verplichte administratie. Indien het u alleen om veilig beleggen is te doen, kunt u waarschijnlijk met minder risico een beter resultaat scoren bij een verzekeraar. Dan bent u ook verlost van alle zorgen.

Eigen onderneming

U kunt het kapitaal van 340.000 gulden in uw eigen bv ook gebruiken voor het beginnen van uw eigen adviesbureau of aannemingsbedrijf. U kunt ervan investeren in bedrijfsmiddelen, aanloopkosten financieren etcetera. Maak een ondernemingsplan. Bedenk wel dat u met een eigen bedrijf het kapitaal in de risicosfeer trekt. Het opent voor u nieuwe kansen. Maar er zitten ook bedreigingen aan. Zolang het evenwel goed gaat en u bijvoorbeeld 10 procent rendement maakt, komt uw pensioen niet in gevaar. U heeft zodoende een inkomensbron via uw eigen bv gecreeerd. Uw bv heeft een verplichting van 300.000 gulden die jaarlijks wordt opgerent met bijvoorbeeld 4 procent (8000 gulden). De rente is voor de bv een jaarlijkse aftrekpost. Op de ingangsdatum van uw lijfrente ontvangt u van de bv een periodieke lijfrente-uitkering die vanzelfsprekend in de heffing van de inkomstenbelasting wordt betrokken.

Paul Schol, Ernst en Young Ondernemersservice, Arnhem. Telefoon (026) 32 09 509.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels