nieuws

Het hoe en waar van plaatsen zendmasten

bouwbreed

den haag – Ons land telt al 4000 antennes voor mobiele telefonie en dat aantal zal zeker groeien. Waar mogen deze blikvangers worden geplaatst en onder welke voorwaarden?

De handleiding ‘Informatie over antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie’ geeft duidelijkheid over de regelgeving omtrent het plaatsen van deze installaties. De uitgave is bedoeld als leidraad voor gemeenten en operators. Gisteren overhandigde staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat het eerste exemplaar aan burgemeester Pop van Haarlem, tevens voorzitter van de VNG-commissie ruimtelijke ordening.

In de brochure wordt ingegaan op het waar, waarom en hoe van de antennes. Zo is voor het plaatsen van GSM-antennes bij een (openbare) weg, spoorweg, vaarwater of in de bijbehorende bermen geen bouwvergunning vereist, mits de installatie beperkt van omvang is. Als de installatie in, op, aan of bij een monument wordt gebouwd, is een vergunning wel verplicht.

Bij plaatsing binnen een beschermd dorps- of stadsgezicht geldt een meldingsplicht.

De brochure is een gezamenlijke uitgave van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM , Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels