nieuws

Geen spoorvorming op gekoeld wegdek

bouwbreed

rhoon – Koelen met water verdubbelt de levensduur van de toplaag van een asfaltweg. Dat blijkt uit een praktijkproef op de Haringvlietsluizen. Het systeem verdient zich in vijf jaar terug en kan in de toekomst zelfs als zonnecollector gaan fungeren.

Anderhalf jaar liggen ze inmiddels op hun plek, de buizen onder het wegdek op de Haringvlietsluizen. De koelsystemen die er water doorheen pompen, draaien door de hitte van de laatste tijd al weken op volle toeren. Ze weten de temperatuur in het asfalt terug te brengen van zestig tot achtenveertig graden. Dat zou nog meer zijn wanneer grondwater van grote diepte zou worden opgepompt.

De buizen werden vooral neergelegd om het beton van het sluizencomplex te beschermen tegen te hoge temperaturen. Omdat het wapeningsstaal sneller uitzet dan het beton, neemt de voorspanning af, wat de constructie van de sluizen verzwakt. Daarom is er bij wijze van proef op een traject van 120 meter eerst een isolatie-laag aangebracht en daarop een asfaltlaag voorzien van het koelsysteem.

De laatste meetresultaten zijn volgens Steven van Hese van de dienstkring Rhoon van Rijkswaterstaat dermate bemoedigend, dat aanleg van een dergelijk systeem ook ruimschoots gerechtvaardigd is, als er geen onderliggend civieltechnisch kunstwerk moet worden beschermd. Op het proefvak op de Haringvlietsluizen vindt namelijk 75 procent minder spoorvorming plaats, waardoor de levensduur van de toplaag ongeveer verdubbelt tot twintig jaar. Dat betekent aanzienlijke lagere onderhoudskosten. Bovendien kan met hetzelfde systeem het wegdek ’s winters worden verwarmd, zodat er niet hoeft te worden gestrooid bij gladheid. Al met al levert dat volgens Van Hese een terugverdientijd op van vijf jaar.

Zonnecollector

Ferry Smits die namens Arcadis Bouw/infra bij de proefneming is betrokken, gaat zelfs nog een stap verder. Hij voorspelt een grote toekomst van asfaltwegen als zonnecollector. De warmteaccumulatie in asfalt is namelijk zo hoog, dat drie vierkante meter dezelfde warmteopbrengst kent als een vierkante meter zonnecollector.

Smits is inmiddels bijna fulltime directeur van Winnerway vof, een bedrijf dat Arcadis en drie andere partijen hebben opgericht om de mogelijkheden van deze veelbelovende techniek verder te onderzoeken.

Voorwaarde is wel dat het buizenstelsel in het asfalt wordt gevoed met water uit een watervoerende zandlaag of aquifer. Daarin kan de warmte van de zomer diep in de grond worden opgeslagen en ’s winters te worden opgepompt.

Bij de proef op de Haringvlietsluizen is die koppeling nog niet gemaakt. Maar berekeningen op basis van dezelfde proef wijzen erop dat voor gladheidsbestrijding ’s winters slechts twintig procent van de warmte nodig is die in de rest van het jaar wordt gewonnen. Die andere tachtig procent zou dus kunnen worden verkocht om huizen mee te verwarmen. “En met af en toe een zomer als deze, hoeven we ons over de exploitatie geen zorgen te maken”, aldus de bevlogen Smits.

Reageer op dit artikel