nieuws

Explosie leidt bouw Zweedse Botnialijn in

bouwbreed

stockholm – De Zweedse regeringsleider Persson zal morgen de eerste lading dynamiet plechtig tot explosie te brengen ter inleiding van de aanleg van een nieuwe spoorlijn aan de oostkust. De 190 kilometer lange Botnialijn vergt een investering van ruim 2 miljard gulden. Hiervoor gaan de komende zes jaar negentig aannemersbedrijven aan het werk. De explosieven zijn onder meer nodig voor dertig kilometer tunnels. Daarnaast worden 150 bruggen en viaducten gebouwd en vier of vijf grote stationsgebouwen.

Het project moet resulteren in de economische integratie van de noordoostelijke regionen van het uitgestrekte land met de hoofdstedelijke regio Stockholm. Werknemers krijgen aanzienlijk verbeterde pendelmogelijkheden en het bedrijfsleven kan sneller en goedkoper railgoederentransport tegemoet zien.

Voor de financiering via de normale kapitaalmarkt is een speciale projectmaatschappij gevormd met een rijksaandeel van 91 procent . De overige 9 procent is voor de gemeentebesturen aan de lijn. Zij staan tevens voor de bekostiging van de stationsvoorzieningen.

Reageer op dit artikel