nieuws

Elektronisch aanbesteden toch stapje dichterbij

bouwbreed Premium

den haag – De elektronische standaardmodellen voor Europese aanbestedingsadvertenties zijn klaar. Ze zijn te vinden op Simap, een website van de Europese Commissie, speciaal bedoeld voor ICT-toepassingen bij openbaar aanbesteden. Elektronisch adverteren is geen toekomstmuziek.

Invulling van elektronische formulieren voor vooraankondigingen, aanbestedingen en gunningen zou wel eens op korte termijn praktijk kunnen worden, menen beleidsmedewerkers op de departementen VROM, Defensie en Economische Zaken. Zij leiden dat af uit recente uitspraken van Eurocommissaris Bolkestein over elektronisch aanbesteden. Die geven een “enorme push” aan de digitale ontwikkelingen, klinkt het in ambtelijke kring.

Bolkestein wil van het papier af. Elektronische informatie-uitwisseling moet de norm worden, bepleitte hij in antwoord op vragen van het Europees Parlement.

Van gedrukte advertenties in de krant naar interactief aanbesteden via Internet is nog een lange weg. Maar de eerste stappen zijn gezet. En er is geen meer weg terug.

Volledige overschakeling op elektronisch aanbesteden is slechts een kwestie van tijd. Hoeveel? Dat is onderwerp van speculatie. Elektronische openbaarmaking van Europese aanbestedingen is al mogelijk op basis van vrijwilligheid. Inhoudelijk komen de reeds bestaande elektronische standaardformulieren voor de vooraankondiging, aanbesteding en gunning overeen met de geldende modellen in ‘Europese Richtlijn voor overheidsopdrachten: Werken’. Alleen de ordening van gegevens verschilt. “Is veel logischer”, zegt Hans Blok van de Rijksgebouwendienst.

Snel

Tijdstip van verplichte invoering van elektronische standaardformulieren hangt af van de weg die de Europese Commissie bewandelt, legt Hans Blok uit. Kiest de Commissie voor een aanpassing van de modellen in de richtlijn dan is elektronische publicatie van de aanbestedingen heel snel mogelijk. Of besluit de Commissie tot een formele wijziging van de richtlijn? In dat geval is nog een lange politieke en juridische weg te gaan. “Het zal niemand verbazen als de kort-door-de-bochtbenadering binnen de Commissie de voorkeur krijgt. Dat ligt in de lijn van wat Bolkestein heeft gezegd”, aldus Blok.

Naast de Rijksgebouwendienst zijn ook Defensie en EZ intensief betrokken bij elektronische pilotprojecten. Volgens beleidsmedewerker drs. Wim Dobbe wordt bij EZ de mogelijkheid onderzocht om aanbestedingen boven de drempel uitsluitend langs elektronisch weg aan te kondigen. Luitenant-kolonel ir. Pieter Bijl vertelt dat begin dit jaar ervaring is opgedaan met de aanbesteding van het ‘instrumenteren van een oefenterrein’. Daaronder verstaat Defensie de voorzieningen die nodig zijn om live te kunnen oefenen. Bijl: “Alle informatie, het programma van eisen, de UTP (uitnodiging tot prijsopgave), een kaart van het oefenterrein, foto’s van het materieel, dat is allemaal op cd-rom gezet en naar de aanbieders gestuurd. We vragen ook een cd-rom terug met de aanbieding. We creeren het digitaal, leggen het digitaal vast, wisselen het digitaal uit, de aanbieders kunnen het digitaal hergebruiken en we krijgen het digitaal terug. De voordelen zijn enorm. Vroeger werden er dozen vol papier verstuurd. Nu een cd’tje.”

Eenrichtingsverkeer

Voorlopig blijft de uitwisseling van elektronische gegevens over bouwwerken beperkt tot eenrichtingsverkeer. Maar volgens Blok zijn er ook voor gebouwen veel mogelijkheden om informatie elektronisch aan te leveren. “Het digitaliseren van het tekenwerk is handig voor de aannemer bij het maken van uittrekstaten. Of je dat via Internet communiceert of dat je via Simap de cd-rom opvraagt, is een kwestie van tijd. De technieken worden steeds beter. Dat geldt ook voor de vertaling van vrije tekst in tien andere talen.”

‘Er is geen weg meer terug’

Reageer op dit artikel