nieuws

Eigen Huis jaagt bouw in gordijnen

bouwbreed

den haag – VGBouw is zwaar teleurgesteld in Vereniging Eigen Huis. “Het geeft geen pas op basis van 140 zaken te concluderen dat de bouwwereld weigert fouten te herstellen.” Dat zegt VGBouw-woordvoerder Pieter Vonk in een reactie op het juridisch jaarverslag van de consumentenorganisatie. “Eigen Huis is dit soort taal zeker aan haar stand verplicht”, merkt Vonk fijntjes op.

In het juridisch jaarverslag over 1998 stelt Vereniging Eigen Huis (VEH) vast dat opleveringsgebreken in toenemende mate niet worden hersteld. “Dat komt vooral doordat aannemers klachten dikwijls niet serieus nemen. Ze speculeren erop dat eigenaren niet naar de rechter stappen. Als de kopers dat wel dreigen te doen gaan de bouwers vaak overstag”, zegt Peter Alers van Vereniging Eigen Huis in een toelichting op het jaarverslag.

In 1998 verstrekte de vereniging 125.000 adviezen. In 140 zaken moest de vereniging bemiddelen of moest zelfs de Raad van Arbitrage er aan te pas komen.

De Vereniging Eigen Huis ziet vooralsnog geen enkele verbetering in de opleveringskwaliteit. Alers: “Het gaat veelal om slordigheden maar niet al te zelden om echt enorme blunders. Zo is afgelopen week een huis zonder sanitair opgeleverd. Hoe is zo iets nu mogelijk, vraag je je af. Maar het gebeurt wel.”

Drs.J.J.A. Scholten, directeur van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) zegt in een reactie dat het aantal verzoeken tot herstel ook in de eerste maanden van dit jaar flink zijn gestegen. “Ook ik irriteer me mateloos aan de afwerkingsfouten waar een deel van de klachten over gaat. Maar op een gegeven moment zal de wal het schip toch gaan keren.”

Toename

M. Westbeek, woordvoerder van Amstelland Vastgoed BV, legt de oorzaak van de toename van het aantal klachten vooral bij het complexer worden van het bouwwerk. “Een huis krijgt immers steeds meer voorzieningen. Daarnaast wordt de consument ook kritischer en dient eerder een klacht in.”

Woordvoerder Vonk van VGBouw erkent de problemen. “Samen met Eigen Huis hebben we vastgesteld dat er nog heel wat te verbeteren valt. Daarover zijn we dan ook met elkaar in gesprek. Dat maakt het ook extra wrang om te zien dat de vereniging vervolgens wel een hele bedrijfstak in de hoek drukt. Dat stemt ons verdrietig, omdat we absoluut niet kwaadwillend zijn. Overigens kan ik alleen reageren op het persbericht, want het jaarverslag krijgen we pas op aanvraag.”

Prikkel

Volgens Alers zijn er vooral financiele prikkels nodig willen aannemers gebreken herstellen. Het is daarom dan ook van belang dat er snel een nieuwe standaardregeling komt voor de inhouding van vijf procent van de aanneemsom bij oplevering. De huidige regeling voldoet volgens Eigen Huis totaal niet. “Deze zit vol valkuilen. Als bijvoorbeeld de consument zelf geen briefje stuurt, gaat de vijf procent na drie maanden automatisch naar de aannemer, vaak zonder dat de gebreken zijn hersteld.”

De nieuwe regeling ligt al geruime tijd klaar. Ruim drie jaar geleden hebben Eigen Huis, Consumentenbond en het AVBB hiervoor een convenant ondertekend. Dit voorziet tevens in een eenduidige klachtenregeling. “Ook dat werkt dan een stuk overzichtelijker”, zegt Alers.

Vertraging

Het in werking treden van de regeling hangt echter nauw samen met de vernieuwing van het Burgerlijk Wetboek. Mr. P.Clerx van het AVBB: “Daar zit ook de vertraging. De verwachting is dat de Tweede Kamer zich hierover pas in de eerste helft van het volgend jaar buigt. Zijn de hoofdstukken van het wetboek eenmaal aangepast, dan kan het convenant snel worden uitgevoerd. We denken dat hierdoor het aantal klachten zal afnemen.”

Reageer op dit artikel