nieuws

Duizend bezwaarschriften tegen metrostation Ferdinand Bolstraat

bouwbreed

amsterdam – Op twee meter van de gevels een gapende afgrond van dertig meter diepte. Dat is het schrikbeeld van winkeliers en bewoners van de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat, nu de bouw van een metrostation voor de noord-zuidlijn steeds dichterbij komt. Gezamenlijk dienden ze deze week maar liefst duizend bezwaarschriften in bij het gemeentebestuur.

Vijf meetbouten heeft bakker Bert van Egmond in zijn pand laten plaatsen. Drie in de voorgevel en twee op dragende muren in de bakkerij. Dat kwam hem op twaalfhonderd gulden te staan. De ondernemer heeft het er voor over, omdat hij niet gerust is op de metingen die de gemeente zal uitvoeren om zettingen aan het maaiveld te registreren.

Want dat de bouwput van dertig meter diepte op twee meter van zijn voordeur zijn pand ongemoeid zal laten, wil er bij de winkelier niet in. En dan heeft hij het nog niet eens over de klandizie die hij misloopt omdat zijn winkel vijf jaar lang nauwelijks bereikbaar zal zijn.

Van Egmond is niet de enige die zich grote zorgen maakt. Dinsdag werden bij de gemeente maar liefst duizend bezwaarschriften ingeleverd. Stuk voor stuk afkomstig van mensen die binnen een straal van honderd meter van de toekomstige bouwput wonen. Want van anderen neemt het stadsbestuur de bezwaren niet eens in behandeling.

“En daar begint de onzin al”, meent Tjerk Dalhuisen, woordvoerder van vereniging De Bovengrondse. “Want ook panden die verder weg liggen, kunnen de kwalijke gevolgen ondervinden van de ingrijpende bouwoperatie. Een van de twee metrobuizen doorsnijdt namelijk ter hoogte van de Ferdinand Bolstraat de eerste zandlaag. Precies de zandlaag waarop de meeste laat-negentiende-eeuwse panden in de Pijp zijn gefundeerd en die toch al niet bekend staat als de meest stabiele van het land”, zegt Dalhuisen met gevoel voor understatement.

Onvrede

Vereniging De Bovengrondse waarvan Dalhuisen bestuurslid is, verwoordt de onvrede van veel Amsterdammers over de plannen voor de noord-zuid metroverbinding. En die onvrede zit diep. Aanvankelijk heette het dat er niet hoefde te worden gesloopt en het bovengrondse openbaar-vervoersnetwerk gehandhaafd zou blijven. De boormachines zouden ongemerkt als stille mollen hun werk doen, en het zou de gemeente bovendien geen cent kosten. Want Den Haag betaalde.

Inmiddels is volgens Dalhuisen duidelijk dat de gemeente geen van die beloftes kan nakomen. Ook de laatste niet. Het zou Dalhuisen niets verbazen als de geraamde projectkosten van 2,1 miljard gulden met een half miljard worden overschreden. “De ervaring bij dergelijke projecten leert dat dit nog een heel voorzichtige schatting is. En die overschrijding is wel degelijk voor rekening van de gemeente”, waarschuwt Dalhuisen.

“Bovendien, in het hypothetische geval dat de aanleg van de noord-zuidlijn vlekkeloos verloopt, is een wijk als de Pijp uiteindelijk nog slechter af, omdat het aanbod van openbaar vervoer verschraalt. Er verdwijnt een aantal tramlijnen, waardoor onze verbinding met het centrum per saldo slechter wordt.”

Truc

Volgens Dalhuisen is de bouwvergunning voor het station Ferdinand Bolstraat terwijl het bestemmingsplan nog moet worden gewijzigd, een goedkope truc van de gemeente. Een truc om de tegenstanders voor een voldongen feit te plaatsen. Bij andere stations langs het geplande trace is hetzelfde foefje uitgehaald. Zodra de stations er eenmaal liggen, kun je eigenlijk nauwelijks meer terug, is de gedachte.

“De hoorzitting dit najaar, naar aanleiding van onze bezwaarschriften, levert ongetwijfeld een soort schijnvertoning op. Het college van burgemeester en wethouders kan immers het advies van de bezwarencommissie naast zich neerleggen. Maar het is belangrijk te zien welke argumenten de partijen aanvoeren. Het is vooral warmdraaien voor de procedures die later bij de rechter en de Raad van State in behandeling komen. Daarbij hebben we een reele kans om dit megalomane en onzinnige project definitief een halt toe te roepen.”

Omwonenden lopen te hoop tegen de diepe bouwput, die hier in Ferdinand Bolstraat zal worden gegraven. Foto: Dijkstra

Reageer op dit artikel