nieuws

Bouw telt meeste faillissementen

bouwbreed

voorburg – Het aantal faillissementen is in de eerste helft van dit jaar met ruim vijfentwintig procent afgenomen. De bouwnijverheid maakt met financiele instellingen hierop echter een ongunstige uitzondering.

In de eerste zes maanden moesten bijna tweeduizend faillissementen worden geteld, een kwart minder dan in de overeenkomstige periode van 1998. Die forse daling komt door het effect van de invoering van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Daardoor kon voor 2381 natuurlijke personen in het eerste halfjaar een schuldsaneringsregeling worden toegepast. Ook het aantal faillietverklaringen van eenmanszaken liep met 43 procent sterk terug.

Zoals gesteld maakt de bouwnijverheid hierop een ongunstige uitzondering. Met 146 faillissementen lag het aantal de eerste zes maanden tien procent hoger dan in de overeenkomstige periode van vorig jaar. Bij de financiele instellingen bedroeg dit percentage twaalf. Het zijn de enige sectoren waar het aantal faillissementen toenam.

Reageer op dit artikel