nieuws

Bolkesteins eerste Europese proefballonnetje

bouwbreed Premium

Bouwen en elektronisch aanbesteden verhouden zich tot elkaar als diepzeeduiken en de Sahara. Technisch is alles mogelijk, alleen duurt ’t nog even voordat het zover is. Wanneer elektronisch aanbesteden inderdaad ‘de norm is’, zoals de nieuwbakken EU-commissaris Bolkestein graag zou zien, zijn we ettelijke lichtingen Europese bestuurders verder.

Probeer maar eens uit te vinden hoe ver de elektronisch angehauchte instanties inmiddels zijn gevorderd met hun hemelbestormende IT-projecten. ‘Een koude kermis’ is een goede omschrijving van het gevoel dat de argeloze websurfer overhoudt van de digitale tombola die van start gaat nadat hij de toverformule http://simap.eu.int heeft ingetikt (zet er niet www tussen want dan komt u nergens). Simap – voluit: systeme d’information pour les marches publics – zet de deur open naar de toekomst.

Caleidoscopische configuraties verkondigen de belofte van een nieuwe wereld die per muisklik dichterbij komt. Alles zal anders zijn. Gemakkelijker, sneller, groter, veiliger, beter.

We hebben ons suf geklikt. Met z’n drieen, een halve dag achter elkaar, en niet op kinderachtige machines. Want als elektronisch aanbesteden de norm wordt, dan kunnen wij, jongens van de krant, wel op dak gaan zitten. Zonder aanbestedingsadvertenties geen krant, althans niet in deze vorm. Zo realistisch zijn we wel. Dus reken maar dat we met eigen ogen wilden onderzoeken hoe groot de kans is dat Bolkestein zijn ideaalbeeld tijdens zijn eurocommissariaat werkelijkheid ziet worden.

Geen schijn van kans, is onze stellige overtuiging. Het elektronisch aanbesteden van bouwwerken is nog vele jaren van ons verwijderd. De zogenaamde pilotprojecten bestaan uit twee aanbestedingsadvertenties, en een rijtje uitslagen. Een opdrachtgever reageerde verrast op de

telefonische mededeling dat zijn project op Internet stond. Nee, hij had zelf nog geen e-mail, maar ‘ze waren er wel mee bezig’.

Sommige dingen gaan snel. Zodra driekwart van de aannemers die op dit moment nog geen Internetaansluiting hebben, ervan overtuigd zijn dat het geld oplevert, kopen ze bij wijze van spreken dezelfde dag nog een eigen provider.

Via Internet spullen bestellen, verkopen, allemaal niet zo moeilijk, maar het elektronisch aanbesteden van bouwwerken zit aanzienlijk ingewikkelder in elkaar. Harmonisatie van de bestekvoorschriften, in tien talen, ga er maar aan staan. Beveiliging van elektronische uitwisseling van gegevens. Duidelijkheid over de juridische randvoorwaarden.

Bolkestein zal moeten aantonen meer in huis te hebben dan de kunst van het oplaten van proefballonnetjes.

Dolf Dukker

Redacteur Cobouw

Reageer op dit artikel