nieuws

Besluit over fietsbrug wekt beroering

bouwbreed Premium

nijmegen – In Nijmegen is beroering ontstaan over de besluitvorming rond de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Waal. De brug moet Vinex-locatie de Waalsprong verbinden met de stad.

Een aantal fracties wil weten waarom de raad nooit is ingelicht over het bestaan van een alternatief plan. Dat plan lekte deze week uit en voorziet in de bouw van een aparte tuibrug voor fietsers en voetgangers. Een consortium van bouwers en projectontwikkelaars (Giesbers, Dubbers, Koninklijke Van Drunen en Haskoning) blijkt het ontwerp vorig jaar al bij burgemeester en wethouders van Nijmegen te hebben neergelegd. Het college wees het plan echter af.

Enkele fracties, waaronder CDA, VVD en GroenLinks, hebben geen bezwaren tegen de variant op zich, maar vinden wel dat ze ingelicht hadden moeten worden.

Wethouder J. Thielen van Ruimtelijke Ordening snapt de commotie niet zo. Dat de raad niet is ingelicht, heeft volgens hem niets met geheimzinnigheid te maken. “Het is besproken in een soort off-the-record-gesprek. Ook het consortium wilde het stilhouden. Dat zij het nu naar buiten brengen, prima. Dat hadden ze destijds ook kunnen doen door het voorstel schriftelijk in te dienen. Dan was het in de openbaarheid gekomen.”

Reageer op dit artikel