nieuws

Ballast Nedam gaat risico’s niet uit de weg

bouwbreed

Het bouwconcern Ballast Nedam werkt in Suriname voor eigen risico aan een bruggenproject van 200 miljoen gulden. Wanbetaling van de Surinaamse overheid valt immers niet te verzekeren. Na uitblijven van betalingen koos het bedrijf voor het voorfinancieren van 90 miljoen gulden en het overeenkomen van een nieuw betalingsschema voor Suriname.

Nederlandse bouwers die in het buitenland werken kunnen doorgaans de financiele risico’s van wanbetalingen door opdrachtgevers verzekeren. De Nederlandse Crediet Maatschappij (NCM) in Amsterdam doet dat met bijvoorbeeld betalingsrisico’s die voortkomen uit het leveren van diensten en goederen.

Behalve deze commerciele risico’s verzekert de NCM zogenoemde politieke risico’s. Dat gebeurt in landen waar bedrijven commercieel gezien wel voordelen zien, maar het toch niet aandurven. Bij politieke risico’s gaat het meestal om grote bedragen. Daarbij werkt de verzekeraar samen met de Nederlandse overheid en banken. De overheid bepaalt met welke landen geen relatie meer mogelijk is. Dat geldt onder andere voor Suriname (sinds de decembermoorden van 1982), Irak en Birma.

Ondanks de minder rooskleurige economische situatie, sloten de Surinaamse regering en het bouwconcern Ballast Nedam een contract van 200 miljoen gulden voor de aanleg van twee bruggen met een laatste betalingstermijn in november 2000. Betalingen bleven echter sinds begin dit jaar uit, omdat de Surinaamse regering de laatste gelden uit de staatskist aanwendde voor andere zaken. Ballast Nedam heeft daarop met Suriname een nieuw betalingsschema opgesteld, waarbij het land voor het afmaken van het project gedurende acht jaar een miljoen per maand zal betalen.

In wezen financiert Ballast Nedam de bruggenbouw nu voor 90 miljoen gulden voor. Dat is op zijn minst merkwaardig voor een onderneming die zijn geld eigenlijk met bouwen moet verdienen. De Amstelveense bouwer wil echter niet spreken van een financieringsovereenkomst; het gaat om een nieuw betalingsschema met ‘ingebouwde zekerheden’. Het hoofdkantoor van Ballast Nedam in Amstelveen laat zich in het geheel niet uit over de situatie. Niet over de inhoud van die zekerheden, niet over wanneer de eerste betaling binnen moet zijn, niet over wat ze gaan doen als dat geld niet komt, niet of ze verzekerd zijn en niet over hoeveel betalingen Suriname moet missen voordat ze opstappen zonder het werk af te maken. “Wij willen rust in de tent. We zijn bezig met voorbereiden van de halfjaarcijfers die begin september worden gepresenteerd”, aldus een woordvoerder.

Duidelijk is dat Ballast Nedam zich in een positie bevindt die het bedrijf absoluut niet heeft gezocht.

Als de Surinaamse regering de nu afgesproken maandelijkse betalingen niet doet, ontstaat voor Ballast Nedam een uiterst moeilijke situatie. Het werk afmaken kost het bedrijf veel geld; dat kan niet in het voordeel van de aandeelhouders zijn. Opstappen kan ook, maar dat kan de bouwer behalve een smet op zijn ‘goodwill’ ook nog een aardige juridische nasleep bezorgen.

Of dat zo is, hangt af van de termen waarin de zekerheden rond het nieuwe betalingsschema zijn gesteld. Als een aannemer het hem opgedragen werk niet afmaakt en daarover is niets in de clausules van een overeenkomst geregeld, dan gelden in Nederland de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat een artikel dat een opdrachtgever het werk op kosten van de aannemer mag laten afmaken, tenminste als de opdrachtgever zich in het kader van het project ‘netjes’ heeft gedragen. Die bepaling staat in de wet om de opdrachtgever een machtsmiddel te geven dat bijdraagt aan volledige uitvoering van het werk. Dergelijke bepalingen gelden volgens rechtskundigen ook in het buitenland. Dat is in Suriname vrijwel zeker het geval omdat het Burgerlijk Wetboek daar voor het overgrote deel een kopie is van het Nederlandse.

Feit blijft natuurlijk dat een bouwer zijn geld zal willen verdienen zonder verzeild te raken in allerlei juridische rompslomp.

Jan van Staveren,

redacteur Cobouw

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels