nieuws

Architectuurtijdschrift Oase

bouwbreed

Niet bekend

De rol van dergelijke intieme samenwerkingsverbanden wordt beschreven door Beatriz Colomina. Die ziet er een aanwijzing in dat “vrouwen een cruciale rol hebben gespeeld, hetzij als ontwerpers, hetzij als critici, opdrachtgevers of sponsors” in de architectuurgeschiedenis van deze eeuw. Deze eeuw zou ook de tijd zijn dat architectuur zich vooral heeft ontwikkeld in geschriften, maar meer nog in gesprekken, zowel tijdens officile bijeenkomsten als in wandelgangen en tijdens terloopse ontmoetingen.

Oase, uitgeverij Sun, telefoon (024) 3221700.

Reageer op dit artikel