nieuws

Aanbesteding Pannerdensch Kanaal tot Duitse grens nog te redden

bouwbreed Premium

utrecht – Projectorganisatie Betuweroute denkt met twee aannemerscombinaties tot overeenstemming te kunnen komen over gunning van de boortunnel onder het Pannerdensch Kanaal en de tunnel in de dorpskern van Zevenaar volgens een ‘Design and Construct’ contract. Het na een mislukte aanbesteding in april ook in gang gezette spoor met traditionele aanbestedingen ligt daarmee in feite stil.

De aanbiedingen van vijf aannemerscombinaties voor het tracedeel van de Betuweroute tussen het Pannerdensch Kanaal en de Duitse grens bleken eind april te duur.

Om tot economischer aanbiedingen te komen, heeft de Projectorganisatie Betuweroute sindsdien twee sporen gevolgd.

Twee aannemerscombinaties hebben bij hun aanbiedingen suggesties gedaan, waarbij de omvang van het werk en de contractvorm zouden kunnen doorgaan zoals voorzien.

Een tweede spoor behelst een traditionele aanbesteding van het werk in onderdelen. Als ook kleinere, lokale aannemers konden bieden, zou naar verwachting een gunstiger prijs voor het geheel ontstaan. Maar aan selecteren van partijen voor zo’n aanpak is de projectorganisatie niet toegekomen. “We richten ons op het spoor van de suggesties”, zegt ir. P.P.M.K. (Paul) Janssen, contractmanager Boortunnel Pannerdensch Kanaal in een gesprek met deze krant.

Na mislukken van de aanbesteding handelt de projectorganisatie volgens het aanbestedingsreglement van de Nederlandse Spoorwegen (AR NS-EG 1992). In geval een aanbesteding ongeldig wordt verklaard, voorziet dat in een aantal mogelijkheden het werk toch aan een marktpartij te gunnen. Een ervan is overleg met betrokken aannemers. Daarbij kon nader worden ingegaan op de suggesties die twee aannemerscombinaties bij hun aanbieding hadden gedaan.

Indicatie

Over de inhoud van de suggesties kan de projectorganisatie weinig loslaten. Een indicatie met een voorbeeld wil Janssen echter wel geven. “Stel dat een aannemer zegt dat in ons prestatiebestek dingen staan die als een molensteen om zijn nek hangen. Stel dat die aannemer ook nog zegt dat versoepeling gunstige consequenties voor de prijs heeft, dan is dat zeker overleg waard.” De feitelijke suggesties zijn volgens Janssen van dien aard dat hij had gewild dat de betrokken aannemers daar in een eerder stadium waren mee gekomen.

Naar verwachting heeft de situatie geen invloed op de planning dat de Betuweroute in 2005 in gebruik is.

Op pagina 5: ‘Risico voor aannemer prijsverhogend’.

Reageer op dit artikel