nieuws

Zuidas in Amsterdam ideale locatie voor hoogwaardige kantoren

bouwbreed Premium

De Zuidas in Amsterdam lijkt de ideale locatie voor hoogwaardige kantoren, aldus Plan Amsterdam, een maandblad dat wordt uitgegeven onder auspicien van de gemeente Amsterdam. Het juni-nummer van het blad geeft een beeld van de plannen voor de Zuidas. Achtereenvolgens komen de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied en de hoofdopzet aan bod. Vervolgens worden de stedenbouwkundige structuur van het kerngebied en de oostflank behandeld. Een handicap voor de schrijfster van deze aflevering van Plan Amsterdam, stedenbouwkundige Tess Broekman, is dat de plannen voor de Zuidas nog niet helemaal zijn afgerond. “Het programma ligt nog niet vast, maar geeft een indicatie. Het definitieve programma wordt vastgelegd bij de uitwerking van elk deelgebied.” Vandaar dat Plan Amsterdam niet meer dan een voorlopig overzicht geeft van de plannen.

Plan Amsterdam is te bestellen via Allard Jolles van de dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

(email: jll0709dro.amsterdam.nl)

Reageer op dit artikel