nieuws

Zelfstandigenclub haakt aan bij Klein Bedrijf Nederland

bouwbreed Premium

de bilt – De Vereniging van zelfstandigen zonder Personeel (in de bouw) in Bilthoven gaat samenwerken met Klein Bedrijf Nederland (KBN) in Gorinchem. Beide organisaties behartigen het belang van het kleine bedrijf.

KBN in Gorinchem werd twee jaar geleden opgericht op initiatief van organisaties en personen die betrokken zijn bij kleinschalige bedrijven. De leden komen uit brancheorganisaties van schoorsteenvegers, voetverzorgers, kleine handelsondernemingen en allochtone ondernemers, die in totaal drieduizend personen in dienst hebben.

De Vereniging van zelfstandigen zonder Personeel (VzzP), die in februari het licht zag, treedt nu ook als lid toe. Aan KBN is een adviesgroep verbonden, een netwerk van deskundige adviseurs die op afroep zijn te raadplegen voor hulp, advies en begeleiding van bedrijven.

De in KBN samenwerkende organisaties menen dat de groei van het aantal zelfstandige ondernemers om een eigen aanpak vraagt, evenals belangenbehartiging voor de grote (VNO/NCW) en middelgrote bedrijven (MKB Nederland) aan werkgeverszijde en werknemersorganisaties FNV en CNV anderzijds. Uiteindelijk wenst de club uit te groeien tot een organisatie met voldoende ‘vet op de botten’ om tussen deze centrale organisaties het specifieke belang van het kleine bedrijf te kunnen behartigen.

Reageer op dit artikel