nieuws

Zeesluis IJmuiden kost ‘maar’ dertig miljoen per jaar

bouwbreed Premium

den haag – Een nieuwe zeesluis bij IJmuiden kost minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat geen miljard, maar slechts dertig miljoen gulden per jaar. Het rijk zou dat bedrag gedurende een periode van 25 jaar moeten bijdragen voor aanleg, rente, onderhoud en exploitatie van de sluizen.

Commissaris van de koningin Van Kemenade presenteerde gisteren een plan voor een publiek-private samenwerking die uitgaat van een andere manier van financieren. De zeesluis staat in het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport (MIT), maar pas voor na 2010. Met het voorstel wil Noord-Holland het MIT omzeilen en al in 2002 beginnen met de bouw. De praktijk is dat schepen steeds breder worden en de capaciteit van de huidige vier sluizen te klein is.

De kosten van aanleg van een nieuwe sluis binnen de bestaande sluizen is geraamd op een miljard gulden. Door bedrijfsleven en bouw al in een vroegtijdig stadium bij de plannen te betrekken, kan minimaal 10 procent op de bouwkosten worden bespaard. Door ook exploitatie en onderhoud op te nemen, krijgt het plan een ander uitgangspunt.

Rijksbijdrage

De werkgroep PPS zeetoegang NZKG, bestaand uit provincie, havenbedrijven en ABN Amro, rekent dan op een investering van 60 miljoen gulden per jaar.

Van Kemenade vindt dat het Rijk daar toch wel minimaal de helft aan moet bijdragen. Hij heeft daarover al een gesprek gehad met de minister, die op zich positief staat tegenover het plan. Ze weet echter niet of minister Zalm van Financien wel akkoord gaat met de nieuwe manier van financieren. In oktober gaan de partijen weer om tafel zitten en hoopt Van Kemenade het fiat van de minister te krijgen.

De provincie wil niet wachten tot 2010 met verbreding van de sluizen. Van Kemenade vindt dat veel te laat en verwacht dat schepen dan zullen uitwijken naar Hamburg, Antwerpen of Le Havre. In Nederland zijn Rotterdam en Vlissingen de concurrenten. “Dan zou de investering van een miljard die nu in het gebied wordt gedaan, zoals upgrading van de Afrikahaven, weggegooid geld zijn. En ook dat is voor een groot deel overheidsgeld”, is het betoog van de commissaris. Volgens hem moet de minister wel gevoelig zijn voor dat soort argumenten.

Reageer op dit artikel