nieuws

Woonconsument krijgt in Almere alle vrijheid

bouwbreed

almere – Almere viert zijn 25-jarig bestaan in 2001 met de buitenexpositie (Ge)Wild Wonen. Aan de zuidkant van Almere-Buiten worden zeshonderd woningen gebouwd die de koper alle gelegenheid bieden zijn huis naar eigen vrijheid samen te stellen. Vrijdag werden vijftien geselecteerde ontwerpen gepresenteerd.

De gemeente vroeg elf projectontwikkelaars twee architectenbureaus een ontwerp te laten maken en het beste in te dienen. Drie woningbouwcorporaties maakten daarnaast plannen voor de bouw van zo’n honderd woningen. Ook Wild Wonen-bedenker Carel Weeber ontwerpt een handvol woningen in de nieuwe wijk.

In de Eilandenbuurt staat de keuzevrijheid van de koper centraal. Hij kan zijn woning naar eigen behoefte en smaak met verschillende bouwdelen samenstellen en indelen. Daarnaast krijgt hij de maximale vrijheid in het uiterlijk van zijn woning. In theorie moet elk huis anders zijn.

“Met de expositie willen we inspelen op de landelijke trend”, zegt A.F.W.M. Zeegers, hoofd projectbureau Stedelijke Ontwikkeling van Almere. Hij spreekt van een ‘try-out’.

Eilanden

De woningbouw vormt de eerste fase van Almere-Buiten Oost. Behalve vier woontorens aan de zuidkant is als stedenbouwkundige randvoorwaarde gesteld dat de woningen maximaal drie bouwlagen hoog zijn. De rooilijn is losgelaten, waardoor de woningen lukraak op de kavels terechtkomen. Zeegers: “Wij hebben gekozen voor maximale vrijheid op de kavel qua rooilijn, bebouwingsoppervlak en architectuur.”

De koopprijzen varieren van 250.000 tot 750.000 gulden. Daarnaast bekijken de woningbouwcorporaties nader of de bouw van sociale huurwoningen tot de financiele mogelijkheden behoort. De planning is zomer 2000 met de bouw te beginnen. Naar verwachting zal de woningbouw najaar 2001 gereedkomen.

Hens aan dek

De uitdaging voor Almere in de Eilandenbuurt is te komen tot een combinatie van seriematig en individueel bouwen. Einddoel is een buurt met een gedifferentieerd aanbod van bouwpakketten, waaruit de consument zijn eigen huis kan samenstellen. Bij de afwerking is ook gebruik van duurzame materialen punt van aandacht.

Op de lijst van geselecteerde architectenbureaus prijken namen als Studio Berkel en Bos, Architekten Cie en BDG Architecten en Ingenieurs. Er komen groeiwoningen van Laura Weeber, blokkendooswoningen van Art Duvekort en ‘alle hens aan dek’ huizen van bureau Verheijen Verkoren De Haan. Belangstellenden kunnen zich vanaf maandag inschrijven.

Reageer op dit artikel