nieuws

Welstand contra gsm-vervuiling

bouwbreed Premium

De oudere lezer zal zich herinneren dat er ooit strijd is geweest om het woud aan televisie-antennes van de daken en schoorstenen te krijgen. Dat was ongemerkt en ongewild gegroeid in de jaren zestig naarmate meer huisgezinnen zich schaarden rond de buis. Het silhouet van steden en dorpen raakte overwoekerd door antennes in alle soorten en maten, schots en scheef. Protesten daartegen hielpen niet veel. Pas met de komst van de kabel kwam er overal een antenneverbod; het daklandschap werd schoongeveegd.

Na een lange periode van reinheid en rust moeten kuisheidsridders nu op twee fronten weer strijd leveren. In hoeverre moeten schotelantennes mogen en in hoeverre zijn gsm-antennes gewenst?

Het opmerkelijke van schotelantennes is dat ze de maatschappelijke segregatie zichtbaar maken. Ik weet zeker dat u, lezer van Cobouw, niet in een zogenaamde ‘schoteltjesbuurt’ woont.

Bij gsm-antennes is het probleem van een heel andere orde. Zijn schotels van de kleine man, gsm-antennes zijn van het grootkapitaal en zoals bekend eist dat altijd en overal ruim baan voor de vooruitgang en is het gewend zijn eigen gang te gaan.

Ze keken dus lelijk op hun neus toen een rechter daar laatst een stokje voor stak. Volgens het rechterlijk oordeel wil de gemeente Haarlemmermeer de bouw van gsm-antennes terecht onderwerpen aan de geijkte procedure voor een bouwvergunning.

De telefoonboeren waren razend. Ze verwoordden hun standpunt als een natuurwet:

de mobiele communicatie neemt hand over hand toe, en meer communicatie betekent automatisch meer antennes. Toen Venlo volgde in de obstructie beriepen ze zich op nog meer overmacht: onze vergunning bindt ons aan een tijdslimiet, dus we moeten wel snel overal antennes optuigen.

In deze kwesties spelen twijfels over de effecten op de gezondheid van omwonenden een rol. Maar daar gaat het mij nu niet om. Of onze hersens nu wel of niet gaan koken, zal geen significant effect hebben op de al buitensporige waanzin in deze maatschappij.

Mij gaat het om schoonheid. De rechter heeft nu een achterdeurtje opengezet om, via welstandstoezicht, te voorkomen dat ten tweede male een antennebos de gebouwde omgeving zal overwoekeren. Om te voorkomen dat pastoors en dominees hun torens in de uitverkoop doen. Dat woningbouwverenigingen en beleggers hun daken lukraak uitventen. In de bouwvergunning kunnen hun telefoonboeren worden gebonden aan eisen van welstand.

Ik ben niet tegen vooruitgang en antennes – het enige wat ik wens is, dat het er bij vooruitgang ook mooier op wordt. Dames en Heren van Welstand, gord uw wapenrusting aan en doe uw best.

Tom Maas,

redacteur Cobouw

Reageer op dit artikel