nieuws

VROM-raad haalt uit naar Remkes

bouwbreed Premium

den haag – De VROM-raad is niet te spreken over de Agenda voor de Nota Wonen van staatssecretaris Remkes. De kritiek richt zich vooral op de suggestie dat een terugtredende overheid automatisch de keuzevrijheid van de consument vergroot.

Om consumenten meer inspraak te geven is volgens de raad juist doortastende regelgeving van de overheid nodig. Remkes vertrouwt erop dat zelfregulering van gemeenten en projectontwikkelaars de woningmarkt flexibeler zal maken. De VROM-raad is daar een stuk pessimistischer over, blijkt uit het advies ‘Wonen, Beleid en Legitimiteit’.

In de Agenda van de staatssecretaris is de legitimatie voor overheidsbeleid te smal gedefinieerd. Ook is ten onrechte de indruk gewekt dat keuzevrijheid van de burger in het wonen haaks staat op overheidsbeleid. Er is volgens de raad juist een brede legitimatie voor overheidsbemoeienis met het wonen. Deze ligt in de grote samenhang van het wonen met andere beleidsterreinen: milieu en duurzaamheid, ruimtelijke ordening, armoede en sociale zekerheid.

Het adviesorgaan constateert dat er grote veranderingen gaande zijn op de woningmarkt. Zo is er meer behoefte aan zelfbeschikking en kwaliteit. De noodzaak om grootschalige nieuwbouw te realiseren neemt af. Er is een beleid nodig dat burgers maar ook de diverse instituties in het wonen meer mogelijkheden biedt. Een centrale planning door de overheid ligt hierdoor veel minder voor de hand. De overheid dient te bevorderen dat lage inkomensgroepen kunnen delen in de groei van de woningkwaliteit. De keuzevrijheid mag vergroot worden en een scheidslijn tussen huren en kopen moet worden tegengegaan. Dit betekent ook dat er in sociaal opzicht geen hard onderscheid mag zijn in de toegang tot stedelijke, suburbane en landelijke woonmilieus.

De VROM-raad mist de link tussen de woningmarkt en het aandeel koophuizen. Remkes negeert de gevolgen van het verschil van fiscale behandeling tussen huur en koop. De Raad stelt voor dat een staatscommissie de fiscale behandeling van huren en kopen in kaart brengt en voorstellen doet voor een evenwichtige verhouding tussen huur- en koopsector.

Reageer op dit artikel