nieuws

Vlaamse aannemers vrezen verlamming van bouwactiviteit Zoektocht naar 3000 veiligheidscoordinatoren

bouwbreed

brussel – De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de aannemersbond in Vlaanderen, waarschuwt ervoor dat de gehele bouwsector per 1 augustus stil komt te liggen. De reden is dat op die datum een nieuwe regeling inzake de coordinatie van de veiligheid op de bouwplaatsen van kracht wordt.

Daardoor kunnen zowel grote als kleine bouwwerken en zowel particuliere als overheidsbouwopdrachten ernstige vertragingen oplopen. De Vlaamse aannemers hebben de nieuwe paars-groene regering in Vlaanderen dan ook gevraagd de invoering van de nieuwe regeling uit te stellen.

Vanaf 1 augustus moet voor vrijwel alle bouwplaatsen een veiligheidscoordinator worden aangesteld zodra twee aannemers tegelijk of na elkaar aan het werk gaan. De regeling geldt bijvoorbeeld zelfs voor het installeren van een badkamer als de tegels door een andere aannemer worden geplaatst.

De nieuwe regeling beoogt het risico op ongelukken te verminderen. De VCB vindt dat op zichzelf lovenswaardig, maar het probleem is dat de regeling bij gebrek aan coordinatoren niet kan worden toegepast.

De Vlaamse aannemers vinden ook de datum van inwerkingtreding ongelukkig gekozen: onmiddellijk na de bouwvakantie en vlak na een regeringswisseling.

De grote overheidswerken, die een lange voorbereiding vragen, worden bijna allemaal op het einde van het budgettaire jaar aanbesteed.

Overmacht

De ongeveer drieduizend coordinatoren die op de bouwplaatsen moeten worden aangesteld, zullen volgens de VCB niet op de markt te vinden zijn om de eenvoudige reden dat ze niet voorhanden zijn.

De Vlaamse aannemersbond ziet slechts twee mogelijkheden: de nieuwe regelgeving wegens overmacht niet toepassen of afzien van de aanbesteding.

Dit laatste houdt echter het gevaar in dat dit jaar voor enkele honderden miljoenen guldens aan opdrachten verloren gaan, zo vreest de VCB.

Duurder

In de privesector wordt volgens de aannemers de bouw van een huis onnodig complexer en duurder, omdat de architect op zoek moet gaan naar een coordinator. De kosten die dit met zich meebrengt, zullen op de bouwer van het huis worden verhaald.

Bovendien vergroot de nieuwe regelgeving ook nog eens de administratieve rompslomp, iets wat paars-groen nu juist zegt te willen verminderen.

De VCB wijst er ook op dat de coordinatoren een meer sectorgerichte opleiding moeten krijgen. De thans door de nieuwe regeling voorgeschreven opleidingen voor de coordinatoren zijn onvoldoende afgestemd op de specifieke kenmerken van de bouwsector, zo menen de aannemers.

Op pagina 2:

Paars-groen regeerakkoord valt goed bij Belgische aannemers.

Reageer op dit artikel