nieuws

Vinex-huis zonder geluk niet te bemachtigen

bouwbreed Premium

amsterdam – Huizenkopers hebben niets te kiezen op Vinex-locaties. Zelfs voor een woning van een half miljoen staan de mensen in de rij. Een rondtocht langs zeven Vinex-locaties met tienduizenden huizen levert slechts twee reele opties op.

Een nieuwbouwhuis op een Vinex-locatie is een lot uit de loterij. Honderden belangstellenden voor tien huizen zijn geen uitzondering. De prijs lijkt daarop geen invloed te hebben. Ook met een budget van vijf ton valt niets te kiezen.

Als makelaars een systeem hanteren van ‘wie eerst komt, eerst maalt’, komen er regelmatig slaapzakken aan te pas. Ook voor de huizen in de duurdere categorieen. Vaak worden de huizen verloot. Het aantal belangstellenden overtreft wel tien tot twintig maal het aanbod.

Bij makelaar Woonvast op de locatie Nieuwland in Amersfoort staan nu al vijftig mensen geregistreerd die in aanmerking willen komen voor een vrijstaand huis van zeven ton. Voor de acht geschakelde woningen van vijfenhalve ton bestaat een lijst met 150 namen.

Vrije kavels zijn helemaal een schaars goed. Op veel uitleglocaties bestaan ze niet. Op Leidsche Rijn in Utrecht komen er een paar. De belangstelling is groot, ook al zal de prijs rond de 1200 gulden per vierkante meter liggen. In Stadshage in Zwolle komen in september zestien vrije kavels op de markt. Honderden mensen hebben er al naar geinformeerd.

Bouwers en projectontwikkelaars hoeven voorlopig nog niet na te denken over wat ze bouwen. Er bestaat nog steeds geen enkele aanleiding tegemoet te komen aan de kwaliteitsslag die staatssecretaris Remkes van VROM zo graag ziet. De huizenmarkt op Vinex-locaties is duidelijk overspannen.

Ook de motie Duivesteijn om eenderde van de huizen via individueel opdrachtgeverschap te bouwen, is op dit moment kansloos. Geen ontwikkelaar steekt zijn energie in deze tijdrovende manier van bouwen zolang seriematige bouw niet aan te slepen is.

Niet verrast

Remkes toont zich niet verrast. “Als iets mij duidelijk is geworden dan is het dat de vraag totaal niet aansluit op het aanbod.” Volgens de bewindsman is er geen kwantitatief probleem meer, maar nog een levensgroot kwalitatief probleem.

“Je hoort de raarste verhalen. Honderden mensen voor een paar huizen of kavels. De vraag wordt vele malen overtroffen. Nog steeds wordt niet aangeboden wat mensen vragen.”

Op pagina 3: Half miljoen: geen huis en zelfs geen koffie.

Reageer op dit artikel