nieuws

Verzekering moet regenschade dekken

bouwbreed

den haag – Als het aan het kabinet ligt dan zullen weersgevoelige bedrijfstakken zich in de toekomst moeten verzekeren tegen extreme regenval. Branches worden dan ook uitgenodigd om te onderzoeken of dat bij voorkeur collectief mogelijk is.

In de landbouw loopt een dergelijk onderzoek al. In die bedrijfstak kent men overigens al het fenomeen van de hagelschadeverzekering. Voor particulieren bekijkt de verzekeringsbranche de mogelijkheden al.

Het kabinet wil dit omdat de afgelopen natte periode in september en oktober 1998 naar schatting bijna een miljard gulden heeft gekost. Dit komt omdat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) van toepassing is verklaard.

Het kabinet gaat overigens de WTS aanpassen . Nu dragen bedrijven een eigen risico van 35 procent met een maximum van 10.000 gulden. Dat vindt het kabinet te begrotelijk. In de toekomst wil het kabinet dan ook niet meer de helft van de schade vergoeden. Bovendien wordt het maximum van 10.000 gulden losgelaten.

Vanuit de bouw hebben vooral NVOB en de straatmakers erop aangedrongen om in aanmerking te komen voor schadevergoeding. Tot nu toe tevergeefs.

De bestratingsbranche is niet blij met het kabinetsvoorstel. “Het is wat obligaat. Bovendien hebben we al uitgezocht dat de premie zo hoog wordt, dat die onbetaalbaar is”, meent OBN-secretaris G. Remkes. Niettemin zal zij proberen via het GWWO en AVBB een onderzoek te entameren naar de mogelijkheden van een collectieve verzekering.

Reageer op dit artikel