nieuws

Tilburg krijgt twintig miljoen gulden minder

bouwbreed

tilburg – De gemeente Tilburg krijgt twintig miljoen gulden minder subsidie van het Rijk voor stedelijke vernieuwing. Volgens B en W kan het hierdoor na 2000 nog behoorlijk lastig worden om bepaalde projecten uit te voeren.

Onlangs maakte burgemeester Stekelenburg in Cobouw duidelijk dat er circa een miljard gulden geinvesteerd moet worden in het omvangrijke centrumplan dat het college binnen vijftien jaar uit wil voeren. Hoewel een groot gedeelte van dit bedrag wordt opgehoest door het bedrijfsleven, zijn de rijksbijdragen essentieel voor de uitvoerbaarheid van het plan.

Onlangs maakte het Rijk de bijdragen voor stedelijke vernieuwing bekend. De komende vijf jaar krijgt Tilburg 35 miljoen gulden van Den Haag. Dat is bijna twintig miljoen minder dan was verwacht. Het college heeft verrast gereageerd op de korting.

De gemeente hoopt nog een deel van de 100 miljoen gulden te ontvangen die de provincie heeft gekregen voor groenvoorzieningen in Brabant. Voor zover nu ingeschat kan worden zullen de inmiddels gestarte projecten geen hinder ondervinden van de korting.

Anders wordt het volgens het college als er gekeken wordt naar de situatie na het jaar 2000. Volgens het stadsbestuur zullen de projecten die na 2000 gepland staan met ‘creatief boekhouden’ gered moeten worden.

Reageer op dit artikel