nieuws

Subsidie voor sanering van asbestwegen

bouwbreed Premium

den haag – Voor bedrijven, instellingen en particulieren in een aantal gemeenten in Twente en de Achterhoek die eigenaar zijn van een asbesthoudende weg, pad of erf is er een eenmalige mogelijkheid om voor het asfalteren, afdekken of afgraven ervan saneringssubsidie aan te vragen.

Hiervoor kunnen zij tot 1 oktober een aanvraag bij het ministerie van VROM indienen. Niet alle eigenaren komen in aanmerking voor subsidie. Zo mag het asbest niet na 1 juli 1993 zijn aangebracht. Gemeenten die eigenaar zijn, moeten de maatregelen zelf betalen.

In Ambt Delden, Diepenheim, Goor, Markelo, Wierden, Borne, Rijssen, Neede, Lochem, Almelo, Stad Delden en Holten zijn tussen 1945 en 1980 verschillende wegen verhard met asbestmateriaal uit de voormalige asbestcementfabriek in Goor. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van asbest in wegen gevaar kan opleveren voor de gezondheid. Daarom werd besloten een spoedregeling (Regeling asbestwegen Wms), in te laten gaan waarin eigenaren van asbesthoudende wegen verplicht zijn voor 1 januari 1999 maatregelen te treffen (Staatscourant 1999, 28).

Voor eigenaren die subsidie ontvangen, geldt dat zij voor 1 juli 2001 maatregelen moeten hebben getroffen. In totaal gaat het om circa 34.000 vierkante meter wegoppervlak waarvan ongeveer 24.000 meter niet in overheidshanden is.

Harderwijk

Voor wegen rondom de voormalige asbestfabriek in Harderwijk en wegen elders in het land die zijn verhard met afval van een asbestcementfabriek, zal een vergelijkbare regeling worden getroffen. Deze zal naar verwachting dit najaar in werking treden. Eigenaren krijgen dan circa drie maanden de tijd om een subsidieaanvraag in te dienen.

Asfalteren wordt volledig vergoed, bij afdekken met klinkers of beton geldt een vergoeding van 30 gulden per vierkante meter en bij afgraven een subsidie van 45 gulden per vierkante meter. Het ministerie stelt vast of de aanvrager voor subsidie in aanmerking komt en de provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering door een deskundig bedrijf. De aanvrager ontvangt niet zelf het geld.

Particulieren, bedrijven en instellingen waarvan bekend is dat zij eigenaar zijn van een asbestweg, -pad of -erf krijgen een aanvraagformulier thuisgestuurd.

Wie geen formulier krijgt maar wel meent in aanmerking te komen voor de regeling, kan het aanvragen bij: Infomil, Postbus 30732, 2500 GS Den Haag, tel. (070) 361 05 75.

Reageer op dit artikel