nieuws

Steden moeten verschillen benadrukken

bouwbreed Premium

rotterdam – Steden moeten hun identiteit en onderlinge verschillen sterker gaan benadrukken, willen ze oude wijken interessant houden voor een breed kopers- en huurderspubliek. “Alstublieft, ga niet herstructureren door simpelweg te slopen en middeldure koopwoningen terug te zetten.”

Die oproep deed Vincent Smit van de VROM-raad gisteren bij het werkcongres ‘Wikken en wegen in waardevolle wijken’ in Rotterdam.

Volgens Smit heeft nieuwbouw in ‘arme’ wijken alleen zin, als daar een sterke vraag naar is. En die vraag is afhankelijk van de rol die de stad kan spelen als ontmoetingspunt en als cultureel middelpunt.

Mobiliteit

Door sterk vergrote mobiliteit en veel ruimere mogelijkheden op de woningmarkt zijn de traditionele redenen voor vestiging in de stad verdwenen. Mensen kunnen zich in principe overal vestigen en Nederland kan een dunbevolkte stad worden.

Oude wijken zijn niet langer kansrijk wanneer er alleen mensen in over blijven die er liever niet zouden wonen.

Bij stedelijke vernieuwing moeten steden daarom hun culturele kwaliteit onderstrepen.

Investeringen zijn volgens de VROM-raad tevens nodig in de kwaliteit van de openbaar ruimte, volgens Smit “de katalysatoren voor vestiging of vertrek uit de stad”.

Onderzoek

Tijdens het werkcongres stond de vraag wat een wijk cultuurhistorisch waardevol maakt centraal. Directe aanleiding was het onderzoek ‘Jonge bouwkunst in de 21ste eeuw’.

Vorig jaar werd bij wijze van voorbeeld voor de twee Amsterdamse stadsdelen De Baarsjes en Rivierenbuurt een afwegingskader opgesteld waarin de invalshoeken monumentenzorg, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en openbare ruimte met elkaar in balans worden gebracht.

Daarin werden diverse mogelijkheden geinventariseerd van het aanwijzen van een wijk tot beschermd stadsgezicht tot het maken van beeldkwaliteitplannen.

De destijds ontwikkelde methode moet een eerste stap zijn in de richting van een geintegreerde aanpak.

Reageer op dit artikel