nieuws

Sittard bouwt 1500 woningen tot 2005

bouwbreed

sittard – Sittard bouwt in de periode 1999-2005, voornamelijk in en rond de kern, vijftienhonderd woningen. Bijna eenderde deel wordt appartementen, met het oog op de forse vergrijzing. De verdeling zal ongeveer 30 procent huur en 70 procent koop zijn.

Het gemeentebestuur volgt hiermee het advies op van Buro Companen, dat een volkshuisvestingsplan opstelde. Companen constateert dat Sittard een overschot heeft van ongeveer vierhonderd woningen. De woningvoorraad moet volgens het plan de komende jaren beter aansluiten op de woonwensen van ouderen en eenoudergezinnen.

Reageer op dit artikel