nieuws

Schuimbitumen

bouwbreed Premium

Het artikel over schuimbitumen bij zandpaden in Ede, als eerste gemeente in Nederland, heeft de volgende reactie opgeleverd.

Met de mededeling dat Ede de eerste gemeente is waar schuimbitumen wordt toegepast, doet u onrecht aan de gemeenten en overheid die zich eind jaren tachtig hebben ingespannen om, samen met KWS, deze techniek voor het eerst naar Nederland te halen.

Omdat geen specifieke apparatuur voorhanden was, moest het materieel uit Groot Brittannie worden aangevoerd. Ondanks de hoge kosten was het voor een aantal opdrachtgevers voldoende interessant het systeem te gebruiken.

Een deel van de werkzaamheden en onderzoeken had toen al te maken met immobilisatie van afvalstoffen. De zinkassen in de omgeving van Budel en de vastlegging van zware metalen zijn daarvan een goed voorbeeld.

Novem heeft destijds gemeend deze techniek te moeten introduceren door middel van een subsidieproject (eindrapport projectnummer 51.60-018.10, januari 1990). De ervaring met deze projecten is mede aanleiding geweest voor een positieve opstelling ten aanzien van een hernieuwde introductie zoals in Breda en Ede.

Intussen is het materieel geperfectioneerd, het doseersysteem voor de schuimbitumen verbeterd en het systeem vrij universeel in wegenbouwmachines te integreren.

Graag wil u verwijzen naar het blad Asfalt van de vereniging VBW-Asfalt. In Asfalt-4 van 1998 belichten wij de ervaring van tien jaar gebruik van een schuimbitumenverharding. Tevens wil ik duiden op het introductie-artikel van schuimbitumen in 1988, in het zelfde blad.

J.Henk Dijkink

Aveco BV, afd. Materiaal- en Milieukunde, Utrecht

Reageer op dit artikel