nieuws

Raad van State torpedeert bouwplan Beek en Donk

bouwbreed

den haag – De Raad van State heeft het bouwplan voor een winkel- en wooncomplex in Beek en Donk definitief naar de prullenmand verwezen.

In een schriftelijke uitspraak stelt het rechtscollege dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant terecht een versnelde artikel-19 procedure voor het nieuwbouwcomplex hebben geweigerd.

De procedure was aangespannen door aannemingsbedrijf PeHa BV uit Alkmaar die met nu een grote strop wordt geconfronteerd.

Volgens de Raad van State staan GS terecht op het standpunt dat het nieuwbouwcomplex dusdanig van het bestemmingsplan afwijkt, dat een planologische spoedprocedure onaanvaardbaar is. Dat de gemeente de artikel 19-procedure baseerde op een structuurvisie, acht de raad ook onvoldoende.

Nu het bouwplan is afgeschoten, rest PeHa niets anders dan elders te gaan bouwen of een bestemmingsplanwijziging in Beek en Donk af te wachten. Mocht de gemeente al een planwijziging nastreven dan kan dat nog maanden in beslag nemen.

Reageer op dit artikel