nieuws

Private aanleg A4 blijft onzeker

bouwbreed

den haag – Het is uiterst onzeker of marktpartijen het stukje A4 Midden-Delfland (tussen Delft en Schiedam) mogen aanleggen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wenst eerst een principiele discussie te voeren over de ruimtelijke gevolgen die de rijksweg heeft voor dit deel van de Randstad.

Dat zou moeten gebeuren in het kader van de discussie over de Vijfde nota voor de ruimtelijke ordening. Pas na het zomerreces praat de Kamer over de eerste aanzet voor dit belangrijke beleidsstuk.

Minister Netelenbos vroeg de Kamer gisteren toestemming te beginnen met een marktverkenning. Ze haakte daarmee in op een onderzoek dat de Hollandse Werkgevers Vereniging heeft gehouden en waaruit is gebleken dat consortia in staat zijn het 6,5 kilometer lange stuk snelweg geheel met private middelen te financieren, mits kan worden overgegaan tot tolheffing. Op zich heeft de Kamer geen moeite met een marktverkenning, als maar geen onomkeerbare stappen worden gezet. Want over de vraag of de weg er moet komen is de Kamer het nog lang niet eens. Een meerderheid lijkt er voorstander van de ecologische hoofdstructuur te sparen, die door de weg zou moeten worden doorsneden.

PvdA-Kamerlid Van Heemst verklaarde dat die ecologische hoofdstructuur alleen maar belangrijker is geworden. “Daarom is een principiele afweging vereist. Het gaat dan om de vraag of we vasthouden aan corridorvorming of juist niet. Daarom moet deze discussie plaatsvinden in het kader van de Vijfde Nota. Dat wil niet zeggen dat het nog twee of drie jaar zou moeten duren eer we een besluit nemen. De Kamer bepaalt zelf haar momenten.”

Behalve de PvdA zijn ook D66, GroenLinks, SP en de kleine christelijke partijen voor een principiele discussie over de A4 Midden-Delfland. Daarbij moet worden aangetekend dat de meeste van deze fracties ronduit tegen de aanleg van de weg zijn en voor een deel ook principieel tegen private financiering. Kamerlid Giskes van D66 spreekt zich nog niet zo duidelijk uit, maar gaf aan nooit een groot voorstander van de weg te zijn geweest. Alleen CDA en VVD gaven minister Netelenbos enthousiast groen licht.

Het was gisteren voor de tweede keer binnen het parlementaire jaar dat de Kamer op de rem trapte voor de aanleg van A4 Midden Delfland. Over de weg wordt al meer dan twintig jaar gediscussieerd. Eind vorig jaar leek de aanleg dichtbij, omdat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) een bedrag van 430 miljoen gulden voor de weg was gereserveerd. Een motie van PvdA-Kamerlid van Heemst en D66-Kamerlid Giskes had echter tot gevolg dat een Kamermeerderheid besloot de financiele middelen toe te delen aan de verdiepte aanleg van de spoorbaan bij Abcoude en de aanleg van een spoortunnel in Delft.

Met name werkgeversorganisaties reageerden furieus op deze uitspraak. Zij menen dat de A4 Midden Delfland nodig is voor de economische ontwikkeling van het zuidelijk deel van de Randstad.

Op initiatief van de Hollandse Werkgevers Vereniging rekenden De Rits (HBG, IBS Vastgoed, Oranjewoud, ABN Amro) en De Prinsentocht (Ballast Nedam, Volker Wessels Stevin, NBM Amstelland en Dura Vermeer) twee hoofdvarianten voor de weg door. Daarbij kwamen ze tot de conclusie dat private financiering mogelijk is.

‘Ecologische hoofdstructuur is alleen maar belangrijker geworden’

Reageer op dit artikel