nieuws

Ook bestaande bouw kan energiezuiniger

bouwbreed

den bosch – Drie Brabantse woningcorporaties gaan in bestaande complexen energiebesparende voorzieningen treffen. Zij doen dit in samenwerking met het regionale Projectbureau Energie 2050.

Het gaat om de Stichting Woonmaatschappij Maasland uit Heesch, Wonen Midden-Brabant uit Tilburg en de Stichting Trudo uit Eindhoven. Zij hebben als eerste drie verhuurders ‘intentieverklaringen’ ondertekend met het projectbureau en de betrokken gemeenten en energiebedrijven. De ondertekening volgde op het gereedkomen van globale haalbaarheidsstudies van de drie projecten, die in totaal ruim 450 woningen omvatten.

De corporaties onderzoeken nu per woning de haalbaarheid van de verschillende maatregelen. Het gaat om maatregelen als HR++-beglazing, HR-combiketels, warmte-krachtkoppeling, zonneboilers en verbeteringen van ventilatiesystemen. De werkzaamheden beginnen eind 1999.

Meeliften

Projectbureau Energie 2050 wil verhuurders en bewoners in met name Brabant laten zien dat energiebesparende maatregelen ook binnen de bestaande woningbouw effectief en betaalbaar zijn toe te passen. Bij deze demonstratieprojecten moeten de energiebesparingen liggen tussen de vijftig en zeventig procent. In het najaar zal het bureau afspraken maken over nog zeven andere demonstratieprojecten.

Projectleider A. Struker: “Het bijzondere van deze projecten is dat we meeliften met bestaande plannen voor renovatie en groot onderhoud. Daardoor vallen de meerkosten erg mee.” De begeleidings- en advieskosten zijn voor rekening van Energie 2050. De verhuurders kunnen hun meerkosten – enkele duizenden guldens per woning – deels terugkrijgen uit bestaande subsidieregelingen.

Bewonersparticipatie

Een belangrijk aandachtspunt bij de plannen is de bewonersparticipatie. De bewoners krijgen vooraf uitgebreid informatie, kunnen hun wensen inbrengen en ontvangen na de oplevering instructies over het omgaan met hun nieuwe voorzieningen. Volgens Struker kunnen individuele bewoners zelfs weigeren mee te werken, maar erg groot acht hij die kans niet: “U moet niet vergeten dat er toch al wordt gerenoveerd, en de mensen dus toch al in de rommel zitten.”

Reageer op dit artikel