nieuws

NBM: funderingsmateriaal wegenbouw voldoet aan Bouwstoffenbesluit

bouwbreed

helmond – NBM-Amstelland Bouw en Infra levert wegfunderingsmateriaal met een eigen kwaliteitsverklaring volgens het Bouwstoffenbesluit. Het materiaal bestaat al langer onder de soortnaam Tagrec en omvat onder meer teerhoudend asfaltgranulaat. Het bedrijf verstrekt er als eerste een garantieverklaring voor.

Het Bouwstoffenbesluit rangschikt het onder de ‘bijzondere bouwstoffen’ omdat het PAK(10)gehalte meer dan 75 milligram per kilo bedraagt. NBM ontwikkelde het materiaal met Vissers Wegenbouw.

Met de Fabrikant Eigen Verklaring garandeert NBM dat het zogeheten Emulcement zonder problemen in gebonden wegfunderingen kan worden verwerkt volgens de eisen van het Bouwstoffenbesluit en de Standaard RAW-bepalingen. Het bureau Intron uit Sittard bracht de benodigde kennis over het besluit in. Plaatselijke overheden kunnen aan de hand van de verklaring toestemming geven het materiaal te verwerken. Het document maakt de gebruikelijke partijkeuringen overbodig.

Asfaltgranulaat

Emulcement is een koud gebonden funderingsmateriaal voor verhardingen. Het bestaat voor 85 procent uit asfaltgranulaat type 1. Het granulaat bevat 92,3 procent asfalt, 31,1 procent metselwerk- en 3 procent betonpuin en 1,6 procent slakken. Verder zit er 15 procent zand in, 3 procent cement, 3 procent speciale bitumenemulsie. Het vochtgehalte beloopt 6 procent. Het verwerkte materiaal is ongevoelig voor scheurvorming en kan om die reden met minder lagen warm asfalt toe. De productie gebeurt doorgaans in een asfaltcentrale, al kan het ook op de locatie worden aangemaakt. De arboregels verplichten tot koude menging, omdat dan geen schadelijke dampen vrijkomen. Stofoverlast ontstaat eveneens nauwelijks.

Stijfheidsproeven geven aan dat het materiaal in grote lijnen overeenkomt met (grind)asfaltbeton en met een cementgebonden fundering. Trekproeven tussen -12 en +30 graden Celsius tonen aan dat Emulcement flexibeler is dan alleen cementgebonden producten. Tot +20 graden Celsius varieren de waarden nauwelijks. Daarboven neemt de treksterkte af. Momenteel vinden nog breukrekproeven plaats. De voorlopige resultaten komen overeen met de eigenschappen van asfaltbeton en cementgebonden funderingen. Zodra er normen komen voor uitloogwaarden volgt onderzoek naar het PAK-gehalte. Analyses van boorkernen uit gerealiseerde projecten wijzen erop dat in honderd jaar uit een vierkante meter materiaal om en nabij 5,3 milligram PAK vrijkomt. De indicatieve toetsingswaarden gaan uit van maximaal 15 milligram.

De prijs van Emulcement ligt door de toevoeging van de bitumenemulsie enigszins boven die van vergelijkbare materialen. Het verschil wordt terugverdiend doordat de fundering met minder asfaltoverlagingen toekan. De emulsie maakt de fundering waterdicht en beperkt zo de emissie van PAK. Over drie tot vier weken verschijnt een rapport met voorspellingen over het toekomstig gedrag van het materiaal. De bedrijfstak werkt momenteel aan een dimensioneringsmethodiek voor de verwerking. De constructieve eigenschappen maken het product geschikt voor onder meer zwaarbelaste wegen volgens de verkeersklassen 3, 4 en 5 en bedrijfsterreinen met een hoge belasting.

Bedrijf verstrekt als eerste garantieverklaring

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels