nieuws

Miljoenen voor nieuwbouw scholen

bouwbreed

ooststellingwerf – Ooststellingwerf steekt 16,5 miljoen gulden in nieuwe huisvesting van een aantal scholen in de gemeente. De eerste bouwplannen kunnen volgend jaar al van start. De totale planperiode beslaat vier jaar.

Naar de christelijke scholengemeenschap Liudger in Waskemeer gaat het meeste geld: 4,3 miljoen. Voor dat bedrag worden oude noodgebouwen vervangen door permanente nieuwbouw. Verder wordt 4 miljoen gulden geinvesteerd in nieuwbouw van het Stellingwerfcollege in Oosterwolde. De resterende ruim 8 miljoen gulden gaat naar diverse kleinere bouwprojecten ten behoeve van het onderwijs.

Reageer op dit artikel