nieuws

Koop Holding ziet winst aanzienlijk dalen

bouwbreed

groningen – Koop Holding (wegen- en pijpleidingbouw) zag de nettowinst het afgelopen jaar met tien miljoen dalen tot 12,7 miljoen gulden. Vooral de bouw van pijpleidingen stond onder druk door de financiele crises in verscheidene werelddelen en door de malaise in de olie-industrie.

De lagere winst is bovendien te wijten aan hogere belastingdruk en een schadegeval bij het leggen van pijpleidingen in Duitsland, verklaarde H. Koop, voorzitter van de Raad van Bestuur van Koop Holding. Bij de aanleg van een warmwaterleiding in Duitsland werd de isolatie beschadigd, zodat het trottoir werd verwarmd en niet de huizen. De schadepost bedroeg vijftien miljoen mark.

Ook moesten activiteiten in Rusland worden gestaakt omdat de opdrachtgevers geen geld meer hadden. Koop betoogde een en ander gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers van het concern in het Groningse hoofdkantoor.

Terwijl de pijpleidingen, die wereldwijd worden gelegd, een moeilijk jaar hadden, verging het de burgerlijke en utiliteitsbouw een stuk beter. Die divisie is van oudsher vooral actief in Noord-Nederland, maar ontwikkelt steeds meer activiteiten in de rest van het land.

In de gww-sector werd de omzet gestabiliseerd, maar het resultaat nam ten gevolge van het slechte weer in vergelijking met 1997 aanzienlijk af.

Het concern, dat de afgelopen jaren zeer sterk is gegroeid, zal zich de komende jaren vooral richten op een autonome groei binnen de kernactiviteiten.

De eigenaar van de Koop Groep brengt alle niet-bouw- en leidingactiviteiten onder in een aparte groep. De nieuwe aandeelhouder, Parnib, eist een transparantere organisatie. Koop: “Het is nu een ondoorzichtige vereniging van bedrijven. We moeten een eenvoudig bouwbedrijf worden.” Dat laatste zegt hij enigszins cynisch. Hij heeft toch altijd graag het buitenbeentje in de bouwnijverheid willen zijn. ‘Ik ben geen lid van het AVBB’ (bouwwerkgevers) is een gevleugelde uitdrukking van hem. Als onderdeel van de totale aanpassing krijgt de groep een andere naam. Koop Tjuchem Beheer viel in het buitenland niet uit te spreken en wordt veranderd in Koop Holding Europe.

Daarnaast zijn de werkzaamheden ondergebracht in drie divisies: Pijpleidingbouw, Grond-, Weg- en Waterbouw en Burgelijke en Utiliteitsbouw. Als gevolg van deze verandering zal de balans aanzienlijk verkorten “en zullen de verhoudingsgetallen verbeteren”, stelt de bestuursvoorzitter. “Nogal wat onroerend goed komt buiten de balans. Het gevolg is dat we vergelijkbaarder worden met beursfondsen.” Hij haast erbij te zeggen dat er geen plannen zijn voor een notering. “Ik word dit jaar 54. Maar na mijn 62ste heb ik er minder zin in om nog dagelijks ja en nee te zeggen. Ik hoef nu niet te cashen. Elke dag heb ik een snee brood.”

Projecten

Het merendeel van de omzet, 54 procent, komt voor rekening van de pijpleidingbouw. Hiermee werkt de groep internationaal gezien in de eredivisie. De omzetten uit de twee divisies gww en b en u zijn nog bescheiden te noemen, maar Koop meent dat die groepen voldoende omvang hebben om te kunnen opereren.

Samen met buitenlandse partners duikt de Groninger steeds vaker op bij grote projecten in de Randstad. Met CFE uit Belgie wordt de nieuwe Doelen in Rotterdam gebouwd.

“Opvallend veel?”, reageert de bestuursvoorzitter. “Nee hoor. Het is gewoon een uitvloeisel van onze strategie. We kunnen voor dergelijke projecten terugvallen op onze leidingbouwers,” meent Koop. “De totale groep heeft nu een omvang om zich voor bijna alle grote werken te prekwalificeren.”

H. Koop, chief executive officer Koop Holding Europe. “We moeten een eenvoudig bouwbedrijf worden.”

Foto: Jos Schuurman

Jaarcijfers Koop

Holding Europe

(mln. guldens)

1998 1997

Omzet1629 165

Bedrijfsresultaat 38,159 44,274

Winst12,675 22,705

‘Ik hoef nu niet

te cashen’

Reageer op dit artikel