nieuws

Kantoren schieten als paddestoelen uit de grond

bouwbreed

voorburg – De nieuwbouw van kantoren is de afgelopen jaren fors toegenomen. De komende jaren stijgt de vraag ernaar nog flink. NVB Bouwondernemers en Ontwikkelaars vindt dat de groei maar iets moet worden getemperd.

De toename van het aantal kantoorbanen met 300.000 sinds 1995 heeft gezorgd voor een spectaculaire groei in de nieuwbouw. Zo werd in 1998 voor 3,1 miljard gulden aan bouwvergunningen voor kantoren verleend, 32 procent meer dan in 1997. Vergeleken met 1996 is zelfs sprake van een groei met 73 procent. Dit blijkt uit de kantorenthermometer van de NVB. “De kantorenmarkt is nauwelijks met andere markten te vergelijken. Sterker nog, het is een markt met ups en downs. Nog geen vier jaar terug was er zoveel leegstand dat velen zich voor de eeuwwisseling geen herstel konden voorstellen. Nu, aan de vooravond van het nieuwe millennium, is op veel plekken in Nederland nauwelijks aan moderne huisvesting te komen. Zo snel kan de kantorenmarkt dus omslaan”, concludeert de NVB uit de cijfers.

Verhuisplannen

Want ook voor de komende jaren zijn de verwachtingen hooggespannen. De kans is zelfs groot dat de kantorenbouw doorschiet naar jaarlijks 4,4, miljard gulden omzet op korte termijn. Het Nederlandse bedrijfsleven groeit kortom uit zijn jasje, aldus de NVB. Bijna een kwart heeft momenteel verhuisplannen, terwijl 18 procent een verbouwing overweegt.

Ondanks de sterke productiegroei is de vraag naar kantoorruimte anno 1999 veel groter dan het beschikbare aanbod. Er is vooral een nijpend tekort aan moderne, hoogwaardige kantoorruimte.

Uit analyses van het onderzoek blijkt dat er theoretisch de eerstkomende jaren ongeveer 2,5 tot 3 miljoen vierkante meter bijgebouwd moet worden om op korte termijn een evenwichtige marktsituatie te bereiken. Dit is aanzienlijk meer dan de huidige jaarproductie, die rond de twee miljoen vierkante meter ligt.

Een te snelle productiesprong acht de NVB niet wenselijk en zelfs gezien de gezondheid in deze markt ‘levensbedreigend’. De kantorenmarkt is bij uitstek een cyclische markt, die sterk reageert op economische ontwikkelingen. Als die even tegenzit, stort de kantorenmarkt met enige vertraging in elkaar. De NVB wijst daarbij op het begin van de jaren negentig, toen de markt in drie jaar tijd halveerde. Daarom zou de jaarproductie de komende jaren ergens rond de 2,5 miljoen vierkante meter moeten liggen, 25 procent boven het huidige niveau.

Na de magere start begin jaren ’90 zit de kantorenmarkt weer duidelijk in de lift. Bron: Universiteit Utrecht/STOGO onderzoek en advies en B en A Groep

Reageer op dit artikel