nieuws

Haagse hypotheekfraude tegenslag voor NHG

bouwbreed

den haag – De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) – borginstelling voor huizenkopers – is ernstig gedupeerd door de Haagse hypotheekfraude. Een georganiseerde bende verkreeg door vervalsingen vele miljoenen guldens voor haar vastgoed. NGH moest meer dan een miljoen gulden uitkeren.

“We zijn stevig met het fenomeen hypotheekfraude geconfronteerd,” verklaart K.J.R. Schiffer, directeur Nationale Hypotheek Garantie, in een toelichting op het jaarverslag 1998. “Het betrof een transactie van tachtig panden in de Haagse regio. Door de getroffen banken zijn de aanvragen geaccepteerd. In die gevallen moeten wij uitkeren.”

Toename

Het laatste jaar wordt Nederland opgeschrikt door een toename van het aantal hypotheekfraudes. Uit de rechtszittingen van de vermaarde Fortis-zaak begin dit jaar, blijkt dat het valselijk verkrijgen van een hypotheek bijna kinderwerk is. De vier verdachten in de Haagse zaak maakten voor het krijgen van de hypotheken gebruik van Hindoestaans-Surinaamse kopers zonder geld, werk of een huis. Schiffer: “In de Haagse zaak werd gewerkt met alles was vervalst kon worden: van werkgeversverklaring tot paspoort en rijbewijs. Het fraudecircuit in deze zaak werkte zeer professioneel. Het nu lopende onderzoek toonde dat aan.”

Benadeeld

De binnengehaalde bedragen logen er niet om. In de Fortis-zaak ging het om 7 miljoen gulden. De Haagse zaak betrof 83 leningen tot een bedrag van in totaal 12,5 miljoen gulden.

De vier verdachten die de NHG dupeerden, hebben ook nog eens 26 pogingen ondernomen om hypotheken af te sluiten voor een bedrag van in totaal 7 miljoen.

“In 1998 werden wij voor negen ton benadeeld,” deelt NHG-directeur Schiffer mee. “Het was ruim de helft van de declaraties in dat jaar. Voor het lopende jaar hebben we uit de Haagse zaak nog twee fraudezaken. Het loopt gelukkig terug.”

Om de fraude met hypotheken te beteugelen, wierp de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zich op als coordinator. NHG heeft op de achtergrond meegewerkt aan een fraudepreventiebeleid.

“De banken zullen poorten dicht moeten timmeren,” meent Schiffer. “Er is nu een eenvoudig controlemechanisme ingevoerd. Alle hypotheeknemers zullen dit melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Vroeger werd bij het BKR alleen gemeld als er sprake was van wanbetalingen.” In de Haagse zaak hadden sommige mensen vier of vijf woningen op hun naam staan.

Verder overweegt de NVB een lijst in te voeren met daarop goedgekeurde taxateurs. Daarnaast willen Justitie en banken een zogenaamde ‘pandenlijst’ gaan opzetten. In dit centrale register worden woningen opgenomen waarmee in het verleden is gefraudeerd.

Reageer op dit artikel