nieuws

Gebruik monument kost eigenaar geld

bouwbreed

karlsruhe – Gratis over te nemen: monumentale villa. Een aanlokkelijk aanbod, maar wee degene die het aanneemt. De toevoeging ‘monumentaal’ duwde soms Duitse ontwikkelaars, die in behoud en hergebruik wilden investeren, over de rand van een bankroet.

Een uitspraak van het gerechtshof in Karlsruhe moet eigenaren van monumentale panden meer beschermen. Daaraan ging wel twintig jaar van discussie vooraf.

Een nuttig gebruik van monumentale panden vergt niet zelden een miljoeneninvestering. Eigenaren kunnen dat bedrag vaak niet opbrengen. Dan wordt een sloopvergunning aangevraagd en vervolgens afgewezen. De landelijke monumentenzorg dwingt monumentenzorg op gemeenteniveau vrijwel altijd een pand op de monumentenlijst te houden. Ook als particulieren restauratie niet kunnen financieren. Overheden wijzen om dezelfde reden het recht op eigendom en gebruik doorgaans af.

Dat gebeurde ook in het geval van metaalbewerker Rasselstein uit Neuwieder. Hij bezit een paleisachtige villa uit de vorige eeuw. De miljoenen die restauratie en onderhoud vergen, besteedt hij liever aan arbeidsplaatsen. Een sloopvergunning werd telkens afgewezen.

De rechter achtte de belangen van de eigenaar van ondergeschikt belang. De wet stelt bepaalde eisen aan monumenten en die moeten onverkort worden nageleefd. Het hoger gerechtshof in Koblenz meende daarentegen dat naleving in dit geval gelijk staat aan ‘zichzelf financiele schade toebrengen’. Het constitutionele hof in Karlsruhe meende dat ook. Het vonnis stelt dat eigenaren van monumenten financieel nadeel voor lief moeten nemen. Dat wordt anders wanneer de mogelijkheden voor praktisch gebruik ontbreken en niemand het pand wil overnemen. De wet moet in zulke gevallen compensatie bieden met, ‘technische, administratieve of financiele middelen’. Lukt dat niet dan moet sloop worden toegestaan.

Reageer op dit artikel