nieuws

Eenzijdig aanbod woningen leidt tot sloopwoede Delfzijl kan leegloop met bestaande voorraad niet tegengaan

bouwbreed

delfzijl – Delfzijl wil op korte termijn nog eens vierhonderd 400 huizen slopen. Daarmee komt aantal op ruim 1100. Versnelling van het sloopprogramma is noodzakelijk, wil de stad de concurrentiestrijd met omliggende gemeenten niet verliezen. Inwoners vertrekken door eenzijdig aanbod .

Het herstructureringsplan ‘Kiezen en Delen’ waarmee de gemeente twee jaar geleden is begonnen, blijkt een druppel op de gloeiende plaat. In 24 maanden tijd heeft Delfzijl in het kader van dit plan zevenhonderd huizen uit de markt gehaald.

“Nog steeds staan achthonderd huizen leeg en zijn we er niet in geslaagd de uitstroom te stoppen”, zegt wethouder H.B.G. Ketting, verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Hele buurten van de stad zijn inmiddels in spookwijken veranderd. Dit komt vooral omdat de voorraad eenzijdig is en het merendeel van het bestand uit huurwoningen bestaat.

Ketting wil het herstructeringsprogramma aanpassen en versnellen. In totaal wil hij zevenhonderd huizen terugbouwen. “Maar dan woningen waar vraag naar is.” Daarbij gaat het volgens Ketting vooral om vrijstaande en twee-onder-kapwoningen.

Dit betekent echter een forse ophoging van het bouwprogramma. Delfzijl mag volgens de afspraken met het Rijk 450 woningen bouwen. Om dit te verhogen naar zevenhonderd, hoopt Ketting groen licht te krijgen van de provincie Groningen en de Inspecteur van het ministerie van Vrom. “Punt is dat het bouwprogramma van de omliggende gemeenten in elk geval omlaag moet, want anders redden we het echt niet. Als mensen kunnen kiezen tussen een vrije kavel in een kleine gemeente of een rijtjeshuis in de stad, weten we uit ervaring wel wat ze zullen doen.”

Momenteel buigt Delfzijl zich ook over de voorbereiding van het Antheus-project: de bouw van een mega-industrieterrein met magnesium- en kunststoffabrieken.

Industrieterrein

Hoewel Ketting ervan uit gaat dat dit project behalve werkgelegenheid ook nieuwe inwoners zal opleveren, staat deze ontwikkeling los van de herstructureringsopgave. “Het zal ongetwijfeld effect hebben op de volkshuisvesting, maar de komst van meer werkgelegenheid mag geen reden zijn om met dit programma pas op de plaats te houden. Zeker niet als je tot de conclusie komt dat de huidige aanpak onvoldoende effect heeft.”

In de afgelopen twee jaar zijn het vooral de incourante galerijflats uit de jaren zestig geweest die onder de slopershamer zijn gesneuveld.

Maar Ketting sluit niet uit dat ook eengezinswoningen die begin jaren tachtig zijn gebouwd, het veld moeten ruimen. “Tot nu toe hebben we bepaalde delen van de stad ontzien. In oktober moeten we echter een keus maken over de richting die we met de woningvoorraad van Delfzijl willen. Gaan we er op zichzelf staande wijken van zeg achthonderd huizen van maken, zodat kleine dorpsgemeenschappen ontstaan of maken we er een hechte stad van en slopen we de buitenwijken? Daar zijn we nu dus nog niet uit.”

Op pagina 3: Elke maand de verhuiswagen in de straat.

Reageer op dit artikel