nieuws

Dreigend tekort aan bedrijfsterreinen en kantoorlocaties in Smallingerland

bouwbreed Premium

drachten – In Smallingerland dreigt een tekort aan bedrijfsterreinen en kantoorlocaties te ontstaan.

Het college van B en W wil haast maken met de ontwikkeling van de drie nieuwe bedrijfsterreinen: langs de Noorderweg, ten noorden van het bestaande bedrijfsterrein De Haven en het gebied tussen de A7 en het vliegveld.

Het college baseert de voorstellen onder meer op de uitkomst van een onderzoek naar de behoefte aan bedrijfsterreinen dat is uitgevoerd door Buck Consultants. Er is nu 81 hectare beschikbaar, maar de analyse van Buck Consultants toont aan dat binnen twintig jaar behoefte is aan ruim 150 hectare.

Haast

Met de ontwikkeling van de drie nieuwe bedrijventerreinen moet in de ogen van het college dan ook haast worden gemaakt. Zo zijn de mogelijkheden op het gebied van wonen/werken, de kleinere kavels met een diepte van vijftig tot zeventig meter en de zichtlocaties binnen het stedelijk gebied op zeer korte termijn uitgeput.

Een uitbreiding van het bedrijvenpark langs de A7 biedt voor deze categorieen geen oplossing. Bovendien is de termijn waarop die uitbreiding kan worden gerealiseerd, te lang. Langs de Noorderhogeweg en noordelijk van De Haven zijn voor dit type bedrijven op korte termijn wel mogelijkheden. Het gebied langs de Noorderhogeweg kan daarnaast voor een deel worden ingericht voor (grote) detailhandelsbedrijven die in de binnenstad te weinig uitbreidingsmogelijkheden hebben.

Reageer op dit artikel