nieuws

Dilataties lieten het afweten ‘Gekraakt’ kantoor snel te repareren

bouwbreed Premium

den haag – Niet goed werkende dilatatievoegen in het naastgelegen parkeerdek zijn er de oorzaak van dat maandagochtend “acuut instortingsgevaar” dreigde voor een gloednieuw kantoorgebouw in de Haagse Binckhorst. Bouwer Ballast Nedam, constructeur Van der Vorm Engineering en ontwikkelaar Devco zijn het daarover eens. Of het een ontwerp- of uitvoeringsfout betreft is nog in onderzoek. Herstel zal naar verwachting betrekkelijk eenvoudig zijn en niet meer dan twee weken vergen.

Voor de drie betrokken partijen is er geen spoor van twijfel meer. Niet de bijzondere hangconstructie van het kantoorgebouw, maar falende dilataties in het aanpalende parkeerdek hebben Haagse Veste IV doen wankelen.

De schade is ontstaan door horizontale krachten die het parkeerdek op de kolommen van het kantoor hebben uitgeoefend. Het gaat om scheuren in vier – dus niet, zoals eerder naar buiten gebracht, zes – kolommen op de begane grond.

“Alle overige kolommen, en alles boven de begane grond is intact”, aldus constructeur ir. R.P.M. de Groen, directeur van de Haagse vestiging van Van der Vorm Engineering. “Door het warme weer is het parkeerdek uitgezet. Dat is geen punt zolang dilataties hun werk goed doen. Doen die dat niet, dan zoeken de krachten het zwakste punt. Daardoor zijn de kolommen opzij geduwd.” De bijzondere hangconstructie van het gebouw heeft er “absoluut helemaal niets” mee te maken, stelt De Groen.

Volgens hoofd public relations M.P.F. Joustra van Ballast Nedam IGB was daar maandagochtend “de eerste vijf minuten” nog twijfel over en werd gevreesd voor “acuut instortingsgevaar”. Maar al gauw was duidelijk dat het om horizontale spanningen ging en het gevaar niet zo groot was, zegt Joustra, die zijn vraagtekens plaatst bij het optreden van brandweer en politie.

Ballast Nedam heeft maandagavond en -nacht uiteindelijk drie etages van stempels voorzien. Aanvankelijk vond Ballast Nedam het stempelen van twee etages voldoende. Maar zowel brandweer als Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Den Haag gingen hiermee niet akkoord. “Het moesten er minimaal drie zijn en uiteindelijk is dinsdag ook nog een vierde etage gestut”, aldus Frank Welling van de dienst Stedelijke Ontwikkeling. De stempels zijn door de Firma Smaco uit Waddinxveen aangebracht.

Bouw- en Woningtoezicht en de brandweer hebben dinsdagmorgen in alle vroegte de werkzaamheden geinspecteerd. Hierna zijn de gebouwen vrijgegeven. De KPN-ers konden gisteren dan ook weer gewoon aan het werk.

KPN

Volgens plan zou Unisource Business Networks Nederland BV, het sofwarebedrijf van KPN, in augustus de nieuwbouw betrekken. Of dit uiteindelijk ook kan, is nog onduidelijk. KPN-woordvoerder Michel Hueber: “We moeten ons daar de komende dagen over buigen. Dan zal ook het kostenaspect als gevolg van de ontruiming aan de orde komen.”

Devco Nederland, de ontwikkelaar van de Haagse Veste gaat er vooralsnog van uit dat de scheurperikelen geen gevolgen hebben voor de overdracht van de gebouwen aan de Duitse belegger Despa Immobillien Anlage, waarmee de koop al gesloten was. “De problemen zullen snel worden opgelost, dat hebben we hen meegedeeld”, aldus een woordvoerster van Devco.

Met de eerste herstelwerkzaamheden is inmiddels een begin gemaakt. Zo is aan de buitenkant bij een van de kolommen al een uitsparing gemaakt en zijn de scheuren met specie deels gedicht. Joustra: “De kolommen dragen het gebouw nog steeds. De stempels staan er dus puur voor de veiligheid. Het bewijst dat door het met water afkoelen van het parkeerdek de druk is afgenomen.”

Dilataties

Op de vraag waarom de dilataties niet goed hebben gewerkt, benadrukken bouwer en constructeur dat de oorzaak daarvan, en dus de schuldvraag, nog voorwerp van onderzoek is. Het gaat om twee dilataties: een tussen parkeerdek en kantoor, en een tweede in het parkeerdek zelf.

Constructeur De Groen: “De vloer moet vrij kunnen bewegen. Dat heeft die niet gedaan. De dilatatie in het parkeerdek zelf is een vrije ruimte van ongeveer drie centimeter, en die zit er nog steeds. Daardoor is het dek aan de andere kant tegen de kolommen van het gebouw aan gaan drukken.”

Het ontwerp van dergelijke dilataties is routinewerk, beaamt hij. Ze waren ook op alle tekeningen aangegeven. Ze hebben alleen niet goed gewerkt.

Joustra: “Twee centimeter speling is kennelijk onvoldoende. Alle partijen zijn het erover eens dat de dilatatie vrij heeft kunnen bewegen. Bewijs? Het tempex in de dilatatie is nu samengeperst.”

Herstel

De constructeurs van Ballast Nedam, Van der Vorm en Bouw- en Woningtoezicht bestuderen nu drie reparatiemogelijkheden. Binnen drie dagen zal duidelijk zijn welke gekozen wordt. De Greon noemt met name het injecteren van de beschadigde kolommen en het aanbrengen van stalen mantels. De dilatatie in het parkeerdek zelf zou moeten worden losgefreesd.

De herstelwerkzaamheden kunnen binnen twee weken zijn afgerond. Over de kosten kon Joustra nog geen enkele indicatie geven. De Groen typeert het werk als “niet rigoreus”, aangezien de rest van het gebouw intact is gebleven.

Per kolom zijn twee stempels aangebracht. Daarbij is de trap naar het parkeerdek niet ontzien. Te zien is hoe de voet van de kolom, naast de rechter stempel, totaal is ontzet. Foto: Peter van Mulken

Reageer op dit artikel