nieuws

Bureau positief over bouwplan IJburg

bouwbreed

den haag/amsterdam – Een onafhankelijk bureau heeft aan de Raad van State een positief advies uitgebracht over de grootschalige bouwplannen voor IJburg, waar tot het jaar 2010 ongeveer 18.000 huizen moeten worden gebouwd.

In het advies wordt wel opgemerkt dat aan bepaalde milieu-aspecten wat meer aandacht besteed had mogen worden. Per saldo is de conclusie echter dat de behoefte aan woningen zwaarder mag tellen dan het verlies aan water en natuur.

Op een hoorzitting bij de Raad van State maakte de gemeente Amsterdam duidelijk dat 57 miljoen gulden beschikbaar is voor compenserende maatregelen om de natuur in de rest van het Markeermeer te verbeteren. Daarbij is 5 miljoen van de Vereniging Natuurmonumenten, die zich tijdens het referendum over IJburg nog fel tegenstander van de plannen toonde. De hoorzitting werd gehouden in verband met bezwaren die tien organisaties en particulieren hadden ingediend tegen de bouwplannen.

Als de Raad van State al uit zou spreken dat de plannen toch niet goed voorbereid zijn, zal dat waarschijnlijk alleen maar tot tijdverlies leiden en niet tot het stilleggen van het project. Dit laatste is de wens van de Stichting Boos op Nieuw Oost en de Stichting Durgerdam. Nadat de Raad van State via een voorlopige uitspraak vorig jaar weigerde het bestemmingsplan te schorsen, is immers al begonnen met de landwinning. Ook de aanleg van twee bruggen naar de eilanden is al gestart. De gemeente Amsterdam is al voor 215 miljoen gulden aan verplichtingen aangegaan.

Vogels

De woordvoerder van de Stichting Durgerdam, mr. L. Hamers, leek zich tijdens de hoorzitting vooral in te zetten voor de belangen van vogels. Hij betoogde dat Nederland zich niet houdt aan de Europese Vogelrichtlijn, die inhoudt dat gebieden waar zeldzame vogels voorkomen beschermd moeten worden. Het IJmeer valt daar onder, volgens mr. Hamers. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij betoogde dat de richtlijn nog niet eens bestond toen de plannen werden gemaakt. Aangezien de Raad van State alleen de feiten mag beoordelen die destijds bekend waren, mag de Vogelrichtlijn volgens het ministerie geen rol spelen. Bovendien is het zeer de vraag of het IJmeer op de lijst van beschermde gebieden terecht zou zijn gekomen.

In het bestemmingsplan dat de Raad van State nu moet beoordelen gaat het om de eerste fase van ongeveer 9000 woningen tot het jaar 2005. “Elke locatie is nodig en het is dan ook niet waar dat we niet naar alternatieven hebben gezocht voor IJburg. Ook elders in Amterdam wordt gebouwd”, aldus raadsman mr. N. Koeman namens het gemeentebestuur.

De Raad van State doet waarschijnlijk over drie maanden uitspraak.

Reageer op dit artikel