nieuws

Bouwplan Kerkdriel op losse schroeven

bouwbreed Premium

den haag – De kans dat de Raad van State het bestemmingsplan ‘Hinthamwaarden’ goedkeurt, is niet groot. Het plan regelt de bouw van 150 woningen in de uiterwaarden bij Kerkdriel. Een onafhankelijk onderzoeksrapport meldt dat de provincie Gelderland terecht goedkeuring onthield aan het plan.

De onafhankelijk adviseur stelt dat in het streekplan van de provincie de landelijke beleidslijn ‘Ruimte voor de Rivier’ is opgenomen. Volgens die beleidslijn mag niet meer worden gebouwd in de uiterwaarden om de afvoer van water in zeer natte perioden te verzekeren.

Volgens het gemeentebestuur van Maasdriel, dat de rechtszaak tegen de provincie aanspande, hebben provincieambtenaren en gedeputeerden de verwachting gewekt dat het Hinthamwaardenplan geen gevaar zou lopen.

Later bleek echter dat de provincie toch goedkeuring aan het plan onthield, waardoor de gemeente nu met een grote financiele en planologische strop zit. Als ook de Raad van State het bestemmingsplan afwijst, zal de projectonderneming Hinthamwaarden BV de schade van de voorbereidende werkzaamheden willen verhalen.

De advocaat van Hinthamwaarden schat de kosten tot nu toe op ongeveer zes ton. Planologisch gezien heeft Kerkdriel geen enkel alternatief voor de woonwijk.

Maasdriel hoopt dat het rechtscollege het plan alsnog goedkeurt, omdat er nog altijd onderzoeken lopen naar de effecten van het bouwen langs de Maas.

De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.

Reageer op dit artikel