nieuws

Bouw bepleit civiele innovatieve proeftuin

bouwbreed

Vervolg van pagina 1 den haag – Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs een brochure uitgebracht over innovaties in de bouw. Hoofdlijn is innovatief aanbesteden.

Vooral opdrachtgevers krijgen in deze brochure luid en duidelijk te lezen wat wel en wat niet kan.

Zo mag een opdrachtgever geen misbruik maken van innovatieve ideeen. Die moeten dus worden beschermd. Marktpartijen zullen niet in een vroeg stadium een idee aandragen als ze merken dat opdrachtgevers dat onaangekondigd tot uitgangspunt maken van de vraagspecificatie. Daarmee komt het nieuwe idee op straat te liggen.

Om dit gratis ‘cherry picking’ te vermijden moet een opdrachtgever zich verplichten een innovatieve oplossing van een marktpartij niet al tijdens de procedure bekend te maken aan andere partijen, danwel daarvoor een reele vergoeding te betalen, vindt het ministerie.

Evenwicht

Daarnaast moet een opdrachtgever beseffen dat veel van de aanbieders wordt gevergd bij innovatie. Zo moet er evenwicht bestaan tussen de kosten die een marktpartij moet maken om een aanbieding uit te brengen en de kansen dat hij de opdracht ook daadwerkelijk krijgt. Als een marktpartij door innovatief te zijn meer kansen heeft, zal hij eerder bereid zijn die kosten te maken.

Soms is het echter moeilijk een balans te vinden tussen kosten en kansen. In dat geval, zo beveelt het ministerie van Economische Zaken aan, moet de opdrachtgever een financiele compensatie voor de inschrijvingskosten in overweging nemen.

Weerbarstig

Kortom, op papier worden allerlei zaken keurig verwoord. De praktijk blijkt evenwel weerbarstig, zo valt te beluisteren.

Een fraai voorbeeld is de tunnel onder het Pannerdensch kanaal in de Betuwelijn. Ook hier was sprake van innovatief aanbesteden, waarbij een groot deel van de risico’s bij de opdrachtnemer lag. Behalve bij de opdrachtgever was niemand er verbaasd over dat de aangeboden prijs veel hoger lag dan de opdrachtgever wenste te betalen. Die was uitgegaan van prijsvorming bij traditioneel aanbesteden.

Een doorn in het oog van de bouw is voorts dat opdrachtgevers nog steeds vooral sterk gericht zijn op de prijs van de initiele investering. Langzamerhand wordt het gemeengoed dat aannemers veel meer denken in zogenoemde ‘life cycle costs’, ofwel de kosten van bouw, exploitatie en onderhoud bij elkaar. Daarop is immers in een innovatief ontwerp te verdienen.

De bouw vindt daarom dat er maar eens een ‘civiele innovatie proeftuin’ moet worden opgezet. Daarin kunnen los van tijdsdruk en procedures innovaties worden toegepast. In het achterhoofd speelt mee dat het nu nog vaak de opdrachtgever is die moet wennen aan innovatief aanbesteden.

Reageer op dit artikel